Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Wzory wniosków

WNIOSEK osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
WNIOSEK osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej* o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych