Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

Projekt „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób niesamodzielnych (w tym 25 zamieszkujących na terenie miasta Płocka oraz 15 zamieszkujących na terenie gminy Słupno) wsparcie 10 opiekunów faktycznych oraz 6 osób świadczących usługi społeczne w okresie realizacji projektu.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych godzin usług opiekuńczych oraz rozszerzenie oferty wsparcia o usługi asystenckie, rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, terapię społeczną i dogoterapię. Zostaną zorganizowane również kursy edukacyjne – celem zwiększenia szans na rynku pracy. W ramach działań projektowych zostanie wdrożona usługa teleopieki oraz utworzona wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Lider projektu: Gmina Miasto Płock

Partner 1 projektu: Gmina Słupno

Partner 2 projektu: Stowarzyszenie SENSOWNI

Partner 3 projektu: Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

 

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

 

Wartość projektu: 1 413 264,00PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 1 312 464, 00PLN

- z BP: 181 852,80PLN

Artykuły

Bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Przejdź do - Bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego prowadzona przez Dział Obsługi Projektów jest systematycznie doposażana o nowe urządzenia odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego miasta. Aktualnie z naszej oferty korzysta już ponad 60 osób.

3 października 2019
Czytaj więcej o: Bezpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Pomagają nam uczniowie płockiego „ELEKTRYKA”!

Przejdź do - Pomagają nam uczniowie płockiego „ELEKTRYKA”!

Nasza wypożyczalnia niebawem wzbogaci się o nowy sprzęt rehabilitacyjny. Tym razem będą to rowery trzykołowe dla osób z niepełnosprawnościami, które nie tylko poprawią mobilność użytkowników, ale również przysłużą się ich rehabilitacji ruchowej. Rowery trafiły jednak do nas w częściach, wymagały więc przygotowania przed oddaniem ich w użytkowanie. Z pomocą przyszli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku.

11 września 2019
Czytaj więcej o: Pomagają nam uczniowie płockiego „ELEKTRYKA”!

Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne

Przejdź do - Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne

W ramach realizacji projektu „SmartCare…” pozyskaliśmy środki unijne z przeznaczeniem na wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Na początku bieżącego roku uruchomiliśmy usługę teleopieki, którą objęliśmy 20 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie naszego miasta. System przywoławczy działa 24h na dobę i umożliwia szybkie udzielanie pomocy w nagłych sytuacjach zagrażających życiu.

Z relacji beneficjentów, którzy korzystają z usługi, wynika, iż taka forma wsparcia zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i pozwala na większą niezależność od osób trzecich. Pośrednio wsparcie wpływa również na codzienne funkcjonowanie opiekunów osób niesamodzielnych.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne

Dział Obsługi Projektów informuje o doposażeniu Wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Przejdź do - Dział Obsługi Projektów informuje o doposażeniu Wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Wypożyczalnia została utworzona w ramach realizacji projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”. Funkcjonuje od początku bieżącego roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Płocka. Tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania wypożyczalni pomogliśmy ponad 30 osobom, którym bezpłatnie użyczyliśmy sprzęt konieczny do ograniczania skutków niepełnosprawności i umożliwienia szybkiego powrotu do aktywności. Liczba osób korzystających z naszego sprzętu rośnie z każdym miesiącem, dlatego – dzięki pozyskaniu środków unijnych – udało nam się doposażyć wypożyczalnię o dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny.

Obecnie wykaz sprzętu, jakim dysponujemy, obejmuje ponad 70 pozycji, w tym nowozakupione:

- urządzenia do drenażu limfatycznego kończyn

- podnośnik kąpielowo – transportujący

- wózek inwalidzki dla osób otyłych

- urządzenie do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego

- ambony rehabilitacyjne z podparciem na łokcie

 

Szczegółowe informacje dotyczące użyczenia sprzętu znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „wypożyczalnia”.

 

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Dział Obsługi Projektów informuje o doposażeniu Wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego

Przejdź do - Wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego

Dzięki pozyskaniu środków unijnych otworzyliśmy wypożyczalnię, która umożliwia bezpłatne użyczenie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego każdej osobie zamieszkującej na terenie Płocka posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem na konieczność korzystania z określonego sprzętu.

8 marca 2019
Czytaj więcej o: Wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego

Realizacja wsparcia w Projekcie

Przejdź do - Realizacja wsparcia w Projekcie

W grudniu pracownicy socjalni zakończyli diagnozę uczestników zakwalifikowanych do Projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

Zgodnie z opracowaną indywidualną ścieżka wsparcia 23 osoby zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych, 12 osób korzysta z terapii manualnej, 2 osoby przebywające w opiece instytucjonalnej rozpoczęły współpracę z Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej.

Dzięki proponowanemu wsparciu osoby biorące udział w projekcie  poprawią swój komfort życia, usprawni się ich codzienne funkcjonowanie, zostanie zniwelowane poczucie izolacji z którym bardzo często zmagają się osoby z niepełnosprawnościami.

 

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Realizacja wsparcia w Projekcie

TELEOPIEKA

Przejdź do - TELEOPIEKA

W grudniu rozpoczęto  świadczenie usług teleopieki dla 20 osób niesamodzielnych w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: TELEOPIEKA

Zakończenie rekrutacji do Projektu

Dział Obsługi Projektów informuję, iż  zgodnie z harmonogramem zakończyła się rekrutacja do Projektu „ SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

W okresie listopad – grudzień 2018 r. dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb oraz opracowana indywidualna ścieżka wsparcia.

8 listopada 2018

Rekrutacja do Projektu "SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

Dział Obsługi Projektów informuje o trwającej rekrutacji do Projektu "SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

Głównym celem projektu  jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania

w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności

osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01.09.2018r. do 31.10.2018r.

Projekt skierowany jest do: osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz ich opiekunów faktycznych.

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy

do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

przy ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 201,  lub kontakt telefoniczny pod numer 24 364 02 67.

18 września 2018