Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Dokumenty do pobrania.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
wniosek o wydanie karty parkingowej
Oświadczenie - złożenie wniosku w celu wydania karty parkingowej
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ulgi i uprawnienia

Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

Druk oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania ( dotyczy dzieci do 16 r. ż.)
Druk oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania ( dotyczy osób pomiędzy 16-18 r.ż.)
Druk oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (dotyczy osoby dorosłej).