Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Pomoc Społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej