Obowiązki świadczeniobiorców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)  osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.