Legitymacja osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od dnia 1 sierpnia 2017r. legitymacje osobie niepełnosprawnej wydaje się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
  2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku osób, które ukończyły 60-ty rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia – bez ograniczeń czasowych.

Obowiązuje nowy druk wniosku o wydanie legitymacji – do pobrania tutaj

Wymagane dokumenty:

  • wniosek (nowy druk) o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • 1 aktualne (nie wyrwane z innego dokumentu) zdjęcie o wymiarach 35mmx45mm
  • oryginał ostatniego prawomocnego orzeczenia, na podstawie którego ma być wydana legitymacja (do wglądu).

Legitymacje wydane przed 1 września 2017r. zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane.

 

Za wydanie duplikatu legitymacji wydanej po 01.09.2017r. pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Wpłaty za duplikat legitymacji można dokonać :

1) na rachunek bankowy nr : 56 1020 3974 0000 5302 0185 8539 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-402 Płock, z umieszczonym wpisem w tytule zapłaty : "Opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej dla (imię i nazwisko osoby uprawnionej)" ;

2) odliczoną gotówką w pokoju nr 8, w godzinach:

Dzień

Od godz.

Do godz.

Poniedziałek 

 8:15

14:30

 Wtorek

 8:15

14:30

 Środa

 8:15

14:30

 Czwartek

 10:15

17:00

 Piątek

 8:45

14:30

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia między innymi do:

  • wejścia na baseny w Płocku na zasadach ulgowych,
  • ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS (ulgi na podstawie odrębnych przepisów).

DRUKI DO POBRANIA

Pismo w sprawie legitymacji i korzystania z ulg - ważne informacje