Co to jest wolontariat?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wolontariat jest to praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz innych osób. Wykracza ona znacznie poza koleżeńskie przysługi. Czasem może być to również ciężka praca fizyczna, czasem zajęcie umysłowe. Wolontariusz jest osobą, która pomaga z potrzeby serca, nie licząc na żadne korzyści materialne z tytułu swojej pracy. Wolontariusz świadczy usługi dobrowolnie i jest świadomy tego, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia. Wolontariusze nie otrzymują pieniędzy, ale wynoszą ze swojej działalności inne, równie cenne dla nich korzyści.

Osoby chcące pomagać innym w ramach wolontariatu mają ku temu ważne powody. Dla jednych jest to potrzeba serca, dla innych chęć niesienia pomocy. Niezależnie od celu zaangażowania się w wolontariat, musimy pamiętać, że każda taka nieodpłatna praca niesie za sobą korzyści. Warunkiem jest jednak włączenie się w działania całym sercem, danie cząstki siebie. Wolontariusz uczestniczący w jakimś projekcie lub wykonujący nieodpłatne świadczenia na rzecz innych ma poczucie satysfakcji, gdy pomaga. Cieszy go fakt, że może zrobić coś dobrego, wykonać pracę, która dla innej osoby jest ciężka lub niemożliwa, a jego kosztuje tak niewiele.

Wolontariusze dzięki swojej pracy czują się potrzebni, doceniani, czują satysfakcję, że przyczynili się do czegoś dobrego. Jest wielu potrzebujących wsparcia, czekających na osoby z wielkim sercem, które ofiarują im swój czas i pomoc.