Co może robić wolontariusz?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Można wziąć udział w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami, kwestowaniu.

To co można robić w organizacji zależy od tego, czym organizacja się zajmuje, w jakiej dziedzinie działa i od tego, jakie są umiejętności wolontariusza.

Wolontariusz przydatny jest przy wykonywaniu różnego rodzaju prac biurowych. Może też tłumaczyć teksty z języków obcych lub administrować stronę internetową.

Wolontariusze mogą pomagać osobom bądź rodzinom, które z jakichś względów pomocy potrzebują. Główną grupą odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Pomaganie im to przede wszystkim bycie z nimi, wspieranie i motywowanie do aktywności. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Oprócz spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi możemy uczestniczyć w ich rehabilitacji lub terapii, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych.

Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak w przypadku osób niepełnosprawnych pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie i rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy - często znają pasjonujące historie z przeszłości, chcieliby podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po prostu nie mają z kim. I tu jest właśnie przestrzeń dla wolontariusza.

Wolontariusz może pomagać dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc polega głównie na zabawie z nimi i wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizować dzieciom różnego rodzaju zajęcia - teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów. A z tym doskonale radzą sobie właśnie wolontariusze.

Jeśli ktoś nie chce pracować bezpośrednio z ludźmi, to może zainteresuje go praca na rzecz placówek zajmujących się zwierzętami. Może to być praca w schronisku dla psów, ZOO.

Jako wolontariusz można również pracować w muzeum, galerii czy bibliotece.

Będąc wolontariuszem w MOPS można robić wiele różnych rzeczy, każdy znajdzie tu coś dla siebie, można np.:

 • pracować w świetlicach środowiskowych - pomagać dzieciom odrabiać lekcje, uczyć je obsługi komputera, uczyć jak w ciekawy sposób można spędzać czas wolny,
 • prowadzić ćwiczenia ruchowe i zabawy z dziećmi/osobami niepełnosprawnymi,
 • pomagać osobom poszukującym pracy,
 • uczyć obsługi komputera,
 • wykonywać drobne prace administracyjno - biurowe,
 • udzielać korepetycji dzieciom z problemami edukacyjnymi,
 • pomagać w pracach porządkowych i robić zakupy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym,
 • czytać książki/prasę osobom niepełnosprawnym, pomagać im załatwiać przeróżne sprawy poza domem,
 • wykonywać drobne prace fizyczne (np. remonty, przeprowadzki),
 • współtworzyć serwisy internetowe - zbierając informacje, pisząc artykuły,
 • pomagać organizując zbiórki pokarmu dla zwierząt w schroniskach,
 • wspierać psychicznie osoby chore lub uzależnione oraz ich rodziny,
 • pomagać w rozwiązywaniu konfliktów.

W każdym indywidualnym przypadku rodzaj i zakres wykonywanych prac zależy od zgłoszonych potrzeb oraz umiejętności WOLONTARIUSZA.

Pamiętaj, że niezależnie od tego jakie zajęcie wybierzesz, swoim zaangażowaniem i postawą będziesz promował ideę wzajemnej międzyludzkiej pomocy i działania nie dla zysku.