Krok po kroku... czyli jak zostać wolontariuszem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Chcesz zostać wolontariuszem, który będzie pracować przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku?
  1. Usiądź wygodnie i zapoznaj się ze stroną internetową MOPS zakładka WOLONTARIAT.

  2. Przeczytaj zawarte tam informacje i Kodeks Etyczny Wolontariusza.

  3. Pobierz i wypełnij Formularz dla Kandydata na Wolontariusza.

  4. Skontaktuj się z Działem Integracji Społecznej - z koordynatorem wolontariatu:

    tel : 24 364 02 23, 24 364 02 73

    e-mail : wolontariat@mopsplock.eu

Formularz należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do naszego Ośrodka. Jeżeli kandydat na Wolontariusza jest PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA niezbędna jest zgoda jego PRAWNEGO OPIEKUNA.

Do pobrania :  

FORMULARZ.pdf Zgoda rodzica.pdf
FORMULARZ.docx Zgoda rodzica.docx