Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w 2005 roku poszerzył swoją ofertę pomocy i wsparcia o działania wolontarystyczne. Zostały one zainicjowane na podstawie PROJEKTU SOCJALNEGO utworzenia KLUBÓW WOLONTARIATU przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Projekt zakładał łączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do pomocy z osobami, którzy takiej pomocy potrzebują. OPS stał się łącznikiem między potrzebującymi, a pomagającymi.

Założeniem projektu był dobrowolny, nieodpłatny udział klientów w pracy wolontarystycznej na rzecz innych klientów pomocy społecznej.

Przez kolejne lata wolontariat w MOPS sukcesywnie rozwijał się i zmieniał. Obecnie Wolontariuszami w naszym Ośrodku są nie tylko jego klienci, ale również osoby, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z pomocą społeczną, a zgłaszają się do Ośrodka wyłącznie po to, aby zostać WOLONTARIUSZEM.

Wolontariuszami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku są osoby w wieku od 15 do 66 roku życia, i dlatego są źródłem zarówno młodzieńczej energii jaki i życiowego doświadczenia. Nasi Wolontariusze to bardzo zróżnicowana grupa, są wśród nich uczniowie, studenci, osoby czynne zawodowo, emeryci, a także osoby bezrobotne. I między innymi dzięki temu zróżnicowaniu mogą skutecznie podejmować tak różne stawiane przed nimi zadania.

Wolontariusze od lat wspierają swoimi działaniami placówki funkcjonujące w strukturze MOPS - świetlice środowiskowe, środowiskowe domy samopomocy, intensywnie pracują z dziećmi nad poprawą ich wyników w nauce, pomagają bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, stanowią niezastąpione towarzystwo dla osób starszych i samotnych, pomagają przy realizacji różnego rodzaju projektów socjalnych. W oparciu o nawiązaną przez MOPS współpracę, pomagają również płockim fundacjom i stowarzyszeniom, przy okazji realizowanych przez nie ważnych społecznie inicjatyw.

Będąc wolontariuszem w MOPS można robić wiele różnych rzeczy, każdy znajdzie tu coś dla siebie, można np.:

 • pracować w świetlicach środowiskowych - pomagać dzieciom odrabiać lekcje, uczyć je obsługi komputera, uczyć jak w ciekawy sposób można spędzać czas wolny,

 • prowadzić ćwiczenia ruchowe i zabawy z dziećmi/osobami niepełnosprawnymi,

 • pomagać osobom poszukującym pracy,

 • uczyć obsługi komputera,

 • wykonywać drobne prace administracyjno - biurowe,

 • udzielać korepetycji dzieciom z problemami edukacyjnymi,

 • pomagać w pracach porządkowych i robić zakupy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym,

 • czytać książki/prasę osobom niepełnosprawnym, pomagać im załatwiać przeróżne sprawy poza domem,

 • wykonywać drobne prace fizyczne (np. remonty, przeprowadzki),

 • współtworzyć serwisy internetowe - zbierając informacje, pisząc artykuły,

 • pomagać organizując zbiórki pokarmu dla zwierząt w schroniskach,

 • wspierać psychicznie osoby chore lub uzależnione oraz ich rodziny,

 • pomagać w rozwiązywaniu konfliktów.