Aktywny Samorząd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA !

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kontynuacja programu „Aktywny Samorząd” Moduł I w 2018r.

na terenie miasta Płocka

 

Rusza pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

którego Realizatorem jest Gmina Miasto Płocka.

 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne z terenu miasta Płocka:

 

w wieku aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego):

obszar A Zadanie 1 i 2, obszar B, obszar C Zadanie 3 i 4

dzieci i młodzież do 18 roku życia: obszar A Zadanie 1, obszar B

zatrudnione: obszar A Zadanie 1, obszar B, obszar C Zadanie 3 i 4

aktywne zawodowe: obszar D

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku - Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63

Termin składania wniosków

Moduł I – w trybie ciągłym – do 30 sierpnia 2018 roku

 

Formularze zasad przyznawania dofinansowania i wniosków o dofinansowanie

z podziałem na poszczególne obszary wsparcia:

 

Obszar wsparcia

Zasady przyznawania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca)

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca

na rzecz dziecka/podopiecznego)

Moduł I Obszar A

Zadanie 1

Zasady_MI_OA_Z1.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OA_Z1.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OA_Z1.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3a_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar A

Zadanie 2

Zasady_MI_OA_Z2.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OA_Z2.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3a_do_wniosku.pdf

 

Moduł I Obszar B

Zadanie 1 i 2

Zasady_MI_OB_Z1i2.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OB_Z1i2.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OB_Z1i2.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3c_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C

Zadanie 2

Zasady_MI_OC_Z2.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z2.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z2.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C

Zadanie 3

Zasady_MI_OC_Z3.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z3.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3d_do_wniosku.pdf

 

Moduł I Obszar C

Zadanie 4

Zasady_MI_OC_Z4.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z4.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3d_do_wniosku.pdf

 

Moduł I Obszar D

Zasady_MI_OD.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OD.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf