Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

! UWAGA

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kontynuacja programu „Aktywny Samorząd” Moduł I w 2019r.

na terenie miasta Płocka

Rusza pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

którego Realizatorem jest Gmina Miasto Płocka.

 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne z terenu miasta Płocka:

 

w wieku aktywności zawodowej (pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego):

obszar A Zadanie 1,2,3 i 4, obszar B Zadanie 1,3,4, obszar C Zadanie 1, 3,4 i 5

dzieci i młodzież do 18 roku życia: obszar A Zadanie 1, obszar B Zadanie 1,4 i 5, obszar C Zadanie 1,2 i 5

zatrudnione lub nauka: obszar A Zadanie 1 i 4, obszar B Zadanie 1,3 i 4, obszar C Zadanie 1,3,4 i 5

aktywne zawodowe: obszar D

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • Zadanie 2 i 3 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku - Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63

Termin składania wniosków

Moduł I – w trybie ciągłym – do 31 sierpnia 2019 roku

 

 

Formularze zasad przyznawania dofinansowania i wniosków o dofinansowanie

z podziałem na poszczególne obszary wsparcia:

 

Obszar wsparcia

Zasady przyznawania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca)

Wniosek o dofinansowanie

(wypełnia Wnioskodawca

na rzecz dziecka/podopiecznego)

Moduł I Obszar A Zadanie 1 i 4

Zasady_MI_OA_Z1i4.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OA_Z1i4.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OA_Z1i4.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3a_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar A Zadanie 2 i 3

Zasady_MI_OA_Z2i3.pdf

Wniosek P_MI.pdf

Wkladka_MI_OA_Z2i3.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3a_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf

 

Moduł I Obszar B Zadanie 1,2, 3 i 4

Zasady_MI_OB_Z1i2i3i4.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OB_Z1i2i3i4.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OB_Z1i2i3i4.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3c_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3d_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar B Zadanie 5

Zasady_MI_OB_Z5

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OB_Z5.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OB_Z5.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 1

Zasady_MI_OC_Z1.pdf

Wniosek_P2_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z1.pdf

Wniosek_O2_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z1.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3g_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 2

Zasady_MI_OC_Z2.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z2.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z2.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 3

Zasady_MI_OC_Z3.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z3.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3e_do_wniosku.pdf

 

Moduł I Obszar C Zadanie 4

Zasady_MI_OC_Z4.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z4.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3e_do_wniosku.pdf

 

Moduł I Obszar C Zadanie 5

Zasady_MI_OC_Z5

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z5.pdf

Wniosek_O_MI.pdf

Wkladka_MI_OC_Z5.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Zalacznik_3f_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar D

Zasady_MI_OD.pdf

Wniosek_P_MI.pdf

Wkladka_MI_OD.pdf

Zalacznik_1_do_wniosku.pdf

Zalacznik_2_do_wniosku.pdf