BUS do przewozu osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAMÓWIENIE USŁUGI W BIURZE RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LUB POD NR TEL 24 367-16-01

 

 

  • 1. Uprawnionymi do przewozu są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka.

 

  • 2. Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.
  • 3. Przewóz wykonywany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza ww. godzinami.
  • 4. Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka - Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, telefonicznie pod nr:

24 367-16-01 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.eu

  • 5. Zgłoszenia przewozu poza granicami miasta Płocka dokonuje się na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem składany do Urzędu Miasta Płocka - Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w godzinach pracy Urzędu w pokoju C15.

W  zgłoszeniu przewozu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów; uprawnienie osoby niepełnosprawnej do korzystania z przewozu; miejsce i termin podstawienia pojazdu; miejsce docelowe lub trasę przejazdu; przybliżony czas realizacji przewozu; w przypadku planowanego postoju - przewidywany czas wykorzystania pojazdu.

  • 6. Zgłoszenie przewozu powinno nastąpić:
  • - co najmniej 2 dni robocze przed planowanym przewozem na terenie miasta Płocka;
  • - co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym wyjazdem na terenie kraju.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie.

 

Wysokość opłat za przewóz osób niepełnosprawnych

 

Lp

Rodzaj opłaty

Wysokość

1

Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej w granicach administracyjnych miasta Płocka - liczona w jedną stronę.

8,00 zł

(w tym VAT)

2

Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej poza granicami administracyjnymi miasta Płocka - liczona z miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.

0,95 zł/km

(w tym VAT)

3

Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju.

12,00 zł

(w tym VAT)

4

Przejazd opiekuna osoby niepełnosprawnej.

1,00 zł

(w tym VAT)

5

Przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego w dniach wyborów lub referendów.

1,00 zł

(w tym VAT)

6

Przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej w związku ze spotkaniem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych organizowanym przez Urząd Miasta Płocka lub podległe mu gminne jednostki organizacyjne.

1,00 zł

(w tym VAT)

Pobierz zarządzenie