Mieszkanie Chronione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku dysponuje 3 mieszkaniami chronionymi, przeznaczonymi dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich - pochodzących z terenu miasta Płocka, potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagających całodobowej opieki.

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie powinien być dłuższy niż 2 lata. Winien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej (m.in.: kontynuacja nauki lub uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, podjęcie działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej – np. złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy).

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania mieszkań chronionych określa Regulamin Pobytu w Mieszkaniu Chronionym.