Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole”  jest kontynuacją projektu realizowanego od roku 2005.

W ramach projektu edukacją przedszkolną w okresie od stycznia do czerwca 2013r. oraz od września do grudnia 2013r. było objętych łącznie 9 dzieci ze społeczności romskiej.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku edukację przedszkolną realizowało 7 dzieci. Były to dzieci w wieku od 4 do 6 lat (2 dzieci w wieku 6 lat, 3 dzieci w wieku 5 lat, 2 dzieci w wieku 4 lata), które uczęszczały do  trzech przedszkoli na terenie miasta Płocka. 

Dzieciom sfinansowano pobyt w przedszkolu z pełnym wyżywieniem oraz koszt zajęć dodatkowych, tj. język angielski, gimnastyka korekcyjna, nauka tańca towarzyskiego, rytmika, zajęcia plastyczne.

W okresie od września do grudnia 2013r. do przedszkoli uczęszczała zakładana siódemka dzieci. Dzieci uczęszczały do 2 placówek na terenie miasta Płocka. W skład ww. grupy dzieci wchodziło: 3  - 6 latków,  3 - 5 latków i 1-  4 latek.

Dzieciom sfinansowano pobyt w przedszkolu z pełnym wyżywieniem oraz pokryto dodatkowe koszty jednorazowe, tj. sfinansowano zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od września 2013 roku.

W ramach realizacji zweryfikowanego kosztorysu projektu w grudniu 2013r. zorganizowano 5 „spotkań z kulturą i sztuką" dla 40 osobowej grupy dzieci romskich w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich romskich opiekunów. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 28 dzieci i 12 opiekunów. W ramach ww. spotkań dzieci romskie i ich rodzice: dwukrotnie odwiedziły Muzeum Mazowieckie w Płocku - Spichlerz, gdzie uczestniczyły w  zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach pt. „Choinkowe ozdoby z opłatka  - światy" oraz „Wyprawa dookoła świata",  miały możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego pt. „PINOKIO", wzięły też udział w organizowanych przez płockie Nowe Kino Przedwiośnie Mikołajkowych zabawach i konkursach na zakończenie których obejrzały film pt. „KRAINA LODU- FROZEN", zobaczyły także film pt. „RATUJMY MIKOŁAJA". Projekt przewidywał pokrycie kosztów związanych z  zakupem biletów wstępu do teatru oraz muzeum lub kina. Podczas każdego z planowanych wyjść, dzieci romskie i ich opiekunowie zostali obdarowani skromną przekąską w postaci np. wafelka i soczku. Na koniec cyklu „spotkań z kultura i sztuką" zorganizowano wspólne spotkanie dla wszystkich uczestników projektu, na którym mieli okazję podzielenia się swoimi odkryciami i spostrzeżeniami, jak też wymiany swoich poglądów na temat poszczególnych nośników kultury i sztuki. Na spotkaniu  przy uroczyście zastawionych stołach i dźwiękach muzyki cygańskiej płynącej z akordeonu dokonano podsumowania wszystkich spotkań. Ponadto przedstawiono dotychczasowe działania i projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, a także zaprezentowano  rodzicom romskim korzyści płynące z edukacji oraz omówiono współpracę z asystentem edukacji romskiej (wystąpienie  jednego z zaproszonych gości - pedagog z Gimnazjum Nr 2 w Płocku). Odbiorcy projektu otrzymali specjalnie przygotowany na te okazję „upominki". Dzieci otrzymały „pluszaki" i gry a rodzice: kawę i herbatę.

Pod koniec grudnia 2013r. , po kolejnej weryfikacji kosztorysu projektu,  dla 7 dzieci romskich  uczęszczających do przedszkoli dokonano zakupu tzw. „pakietów edukacyjnych" wspierających rozwój dzieci, w których znalazły się  m.in.: interaktywna mapa świata lub globus interaktywny (dzięki którym dzieci będą mogły zdobyć wiedzę na temat państw z całego świata: ich strojów, obyczajów, kultury i tradycji), edukacyjna klawiatura lub tablet z dotykowym ekranem (uczące: alfabetu, liter, głosek, pisania słów), puzzle oraz pozycje książkowe wspierające rozwój dzieci. Zawartość pakietu została skonsultowana z przedstawicielami rodziców dzieci romskich.