Spotkania z kulturą romską - projekt socjalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROJEKT SOCJALNY

Spotkania z kulturą romską"

 

...aby poznać Innych, trzeba wyruszyć w drogę, dotrzeć do nich, przejawić chęć spotkania...."

(Ryszard Kapuściński: Ten Inny, Wyd. Ten Inny,Wyd.Znak, Kraków 2006ec do nich, przejawić chęć spotkania..Znak, Kraków 2006)

Projekt miał na celu promowanie postawy otwartości na inne kultury zarówno wśród społeczności polskiej jak i wśród samych Romów. Głównym celem projektu była poprawa stanu wiedzy na temat społeczności romskiej wśród nie-romskiej większości, a w konsekwencji poprawa wizerunku Romów w społeczeństwie polskim oraz próba zmiany negatywnych stereotypów związanych z tą społecznością.

W ramach realizacji projektu zorganizowano 5 spotkań w okresie od maja do lipca 2013 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2, prowadzonym przez MOPS w Płocku .

Głównymi elementami spotkań były: pogadanka i krótki film na temat historii i kultury Romów, czytanie baśni romskich, prezentacja estradowego stroju romskiego, przedstawienie kilku utworów z repertuaru muzyki cygańskiej (śpiew i akordeon), nauka piosenki pt. „Ore, Ore...", słuchanie muzyki cygańskiej w wykonaniu cygańskiego zespołu „ROMEN" z Płocka (CD i DVD), zajęcia plastyczne pt. „Flaga romska" - technika dowolna. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności romskiej, m.in. asystent edukacji romskiej (rozmowa, śpiew, prezentacja stroju romskiego) wraz z rodziną: ojcem (gra na akordeonie i śpiew) i bratem - (rozmowa i śpiew).

Mieszkańcy Środowiskowego Domu wykazywali duże zainteresowanie romską kulturą, chętnie uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami ze strony romskiej, mieli wiele ciekawych pytań. Na zajęciach plastycznych wykonali barwną gazetkę na temat flagi romskiej. Muzyka romska w wykonaniu przedstawicieli tej społeczności, wspólna zabawa i muzyczne zgadywanki wywoływała na twarzach uczestników uśmiech i zadowolenie. Atmosfera panująca na spotkaniach była przepełniona pozytywną energią, która wytworzyła się podczas trwania projektu.  

TEMATY SPOTKAŃ

Pierwsze spotkanie wprowadzające w tematykę romską - zapoznanie się z uczestnikami ŚDS, pogadanka wstępna,rozmowa, pytania uczestników.

Zajęcia muzyczne -Nauka piosenki pt. „Ore, ore..."

Projekcja filmu pt. „Dzieje i Kultura Romów"- nakręconego dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w 2007r.

Baśnie cygańskie: Jan Mirga - baśń pt. „Skąd się wzięli Romowie?"- Wydawca: Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Wydawnictwo TEXT/Vidinias TEXT, Kraków 2007.

Zajęcia plastyczne - wykonanie flagi romskiej (technika dowolna).

Podsumowanie wiedzy o Romach.

Prezentacja estradowego stroju romskiego.

Słuchanie muzyki w wykonaniu romskiego zespołu „ROMEN" z Płocka.

Przedstawienie kilku utworów z repertuaru muzyki cygańskiej ( śpiew i akordeon).