Debata studencka - Lodołamacz Stereotypów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z inicjatywy Polskiej Fundacji Sportu i Kultury w Warszawie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku , Wydziałem Pedagogicznym Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych w dniu 29.04.2014r. odbyła się DEBATA STUDENCKA pn. „Lodołamacz Stereotypów".

Debata dotyczyła stereotypowego postrzegania przedstawicieli innych narodów. Była to ważna inicjatywa traktująca dyskryminację jako poważny problem społeczny.

Przedsięwzięcie to miało na celu m.in. nabycie wiedzy na temat błędów w postrzeganiu osób odmiennych kulturowo i etnicznie, kształcenie szacunku i tolerancji, rozbudzenie zainteresowania dorobkiem kulturowym mniejszości narodowych i ich wkładem w dziedzictwo narodowe, ze szczególnym uwzględnieniem narodowości romskiej. Wykład wygłosił dr Dariusz Schmidt z Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast przedstawicielka Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, Emilia Schmidt, przeprowadziła debatę i podsumowała studenckie zajęcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został zaproszony do udziału w debacie. W swojej prezentacji z konkretnymi inicjatywami na terenie Płocka, podejmowanymi przez MOPS w latach 2004-2013 w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" zapoznała zebranych Joanna Szmul - pracownik Działu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Podsumowaniem imprezy było otwarcie wystawy plastycznej pt.: „Między nami dzieciakami, czyli romskie dzieci malują". Wystawa przedstawia prace dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Jarovicach - największej osady romskiej na Słowacji.

http://petroecho.pl/okiem-robaka-lodolamacz-banany-i-studenci/