ZAWODOWE METAMORFOZY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

Projekt „Zawodowe metamorfozy”

Projekt „Zawodowe metamorfozy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

24 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Projekt „Zawodowe metamorfozy”

Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Grupa osób z niepełnosprawnościami wzięła udział w wyjazdowym zespole ćwiczeń. Nadrzędnym celem wyjazdu było zniwelowanie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie i prawidłowe pełnienie ról społecznych, jednak taka forma wsparcia powala również na integrację osób, poznanie siebie poza codziennym kontekstem oraz wyrównywanie dostępu do usług deficytowych.

14 września 2017
Czytaj więcej o: Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Kolejne etapy realizacji projektu „Zawodowe metamorfozy”

Oprócz działań, które wcześniej rozpoczęli uczestnicy i uczestniczki projektu „Zawodowe metamorfozy”, w miesiącu maju odbyły się zajęcia sportowe dla osób posiadających dzieci wymagające opieki FeelHarmonia, które służyły likwidacji, zniwelowaniu barier zdrowotnych, promowanie zasad zdrowego życia oraz naukę technik relaksacyjnych.

10 lipca 2017
Czytaj więcej o: Kolejne etapy realizacji projektu „Zawodowe metamorfozy”

Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Zawodowe metamorfozy”.

31. stycznia została zakończona rekrutacja uczestników do udziału w projekcie.

10 marca 2017
Czytaj więcej o: Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Zawodowe metamorfozy”.

Rekrutacja do projektu "Zawodowe Metamorfozy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku rozpoczął realizację a tym samym rekrutację do Projektu "Zawodowe metamorfozy".

2 lutego 2017
Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu "Zawodowe Metamorfozy"