AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty z przedsiębiorczości

Przejdź do - Warsztaty z przedsiębiorczości

W miesiącu grudniu b.r. uczestnicy i uczestniczki projektu AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA wzięli udział w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółdzielni socjalnej.

11 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty z przedsiębiorczości

Nowe kompetencje

W ramach realizacji usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zgodnie z dokonaną diagnozą potrzeb i predyspozycji uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETECJE-PRACA” w miesiącach sierpień – wrzesień 2018r uczestniczyli w kursach:

 • Magazynier
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Telemarketing i e-sprzedaż

 

Udział w kursach pozwolił uczestniczkom/kom nabyć nowe kompetencje zawodowe adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy, pomógł rozwinąć ich umiejętności, a także zmotywował do działania, pozwolił na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej.

17 października 2018

Warsztaty aktywizacji psycho-ruchowej

Przejdź do - Warsztaty aktywizacji psycho-ruchowej

Uczestnicy i uczestniczki II edycji  projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA w miesiącach wrzesień i październik 2018 r uczestniczą w warsztatach aktywizacji psycho-ruchowej w ramach realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. Dwudziestoosobowa grupa pod okiem doświadczonych instruktorów z zakresu medytacji, jogi i technik relaksacyjnych uczy się jak przezwyciężać lęki, osiągnąć pełną kontrolę nad ciałem i umysłem, a przez to również jak osiągać wyznaczone cele. Wszystkie nabyte umiejętności będą przydatnie nie tylko do swobodnego zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale także do późniejszego radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.

17 października 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty aktywizacji psycho-ruchowej

Kwalifikacje zawodowe

Przejdź do - Kwalifikacje zawodowe

Uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETECJE-PRACA” od maja do końca września 2018 roku  brali udział w następujących kursach kwalifikacyjnych:

 • Spawacz MAG
 • Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III
 • Prawo jazdy kat. C + świadectwo kwalifikacji
 • Kucharz

 

17 października 2018
Czytaj więcej o: Kwalifikacje zawodowe

Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Przejdź do - Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Z końcem maja br. zakończyliśmy realizację Programu Aktywizacja i Integracja w ramach porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku. Uczestniczki warsztatów z coachem
i psychologiem miały możliwość podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych, wzmocniły poczucie własnej wartości oraz nauczyły się budowania konstruktywnych relacji interpersonalnych. Udział w PAI umożliwił im zmianę profilu pomocy w Miejskim Urzędzie Pracy, a tym samym zwiększenie możliwości zaistnienia na otwartym rynku pracy.

30 maja 2018
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Kursy zawodowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETRNCJE-PRACA”

Przejdź do - Kursy zawodowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETRNCJE-PRACA”

W maju b.r. zgodnie z dokonaną diagnozą potrzeb i predyspozycji uczestnicy i uczestniczki  II edycji projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETECJE-PRACA” rozpoczęli kursy kwalifikacyjne przygotowujące ich do wejścia na lokalny rynek pracy. Dla 24 osób zorganizowano następujące kursy zawodowe:

 • Spawacz MAG
 • Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III
 • Prawo jazdy kat. C + świadectwo kwalifikacji
 • Kucharz

 

Udział w kursach pozwoli uczestniczkom/kom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo realizator kursów zawodowych zapewnia każdej osobie wsparcie pośrednika pracy.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: Kursy zawodowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETRNCJE-PRACA”

„Moje podwórko – mój mały ogródek”

Przejdź do -  „Moje podwórko – mój mały ogródek”

W dniu 17 maja 2018 r.  w centrum miasta, na jednym z płockich osiedli przeprowadziliśmy kolejną akcję wolontariacką pod hasłem „Moje podwórko-mój mały ogródek”.   W akcji wzięli udział wolontariusze - uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPRETENCJE-PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.  Wszystkie nasadzenia zostały wcześniej dokładnie zaprojektowane w trakcie spotkań warsztatowych, w tym szczegółowy projekt wskazanego podwórka. Mimo kapryśnej pogody udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace.

18 maja 2018
Czytaj więcej o: „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Warsztaty kształtowania postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Przejdź do - Warsztaty kształtowania postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

W dniach 25 kwietnia, 9 maja i 16 maja b.r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku odbyły się spotkania warsztatowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem warsztatów było poznanie możliwości
w zakresie działania w sferze wolontariatu. Tak jak w ubiegłej edycji warsztaty poprowadziła Pani Jowita Kęsicka, koordynująca pracą wolontariuszy w KLUBIE WOLONTARIATU Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Podczas warsztatów Pani Jowita opowiadała uczestnikom
i uczestniczkom II edycji projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” na czym polega wolontariat, jakie cechy są pożądane u wolontariusza i w jaki sposób można włączać się w różne działania wolontarystyczne.          
W trakcie spotkań uczestnicy i uczestniczki zachęcani byli do kształtowania postaw prospołecznych
i inspirowani do aktywnego spędzania czasu. Efektem warsztatów będzie przeprowadzenie akcji wolontarystycznej pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek” na jednym z płockich osiedli.

Uczestnicy i uczestniczki spotkań na ich zakończenie, zadeklarowali swoją chęć aktywności
w sferze wolontariatu i tym samym dołączyli do grona wolontariuszy MOPS.

16 maja 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty kształtowania postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Przejdź do - Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

W okresie od kwietnia do maja 2018 uczestniczki II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA realizują Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół Zarządzający projektu informuje, iż zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy rekrutację uczestników do II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA.

26 marca 2018
Czytaj więcej o: Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA