AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Przejdź do - Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Z końcem maja br. zakończyliśmy realizację Programu Aktywizacja i Integracja w ramach porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku. Uczestniczki warsztatów z coachem
i psychologiem miały możliwość podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych, wzmocniły poczucie własnej wartości oraz nauczyły się budowania konstruktywnych relacji interpersonalnych. Udział w PAI umożliwił im zmianę profilu pomocy w Miejskim Urzędzie Pracy, a tym samym zwiększenie możliwości zaistnienia na otwartym rynku pracy.

30 maja 2018
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Kursy zawodowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETRNCJE-PRACA”

Przejdź do - Kursy zawodowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETRNCJE-PRACA”

W maju b.r. zgodnie z dokonaną diagnozą potrzeb i predyspozycji uczestnicy i uczestniczki  II edycji projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETECJE-PRACA” rozpoczęli kursy kwalifikacyjne przygotowujące ich do wejścia na lokalny rynek pracy. Dla 24 osób zorganizowano następujące kursy zawodowe:

 • Spawacz MAG
 • Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III
 • Prawo jazdy kat. C + świadectwo kwalifikacji
 • Kucharz

 

Udział w kursach pozwoli uczestniczkom/kom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo realizator kursów zawodowych zapewnia każdej osobie wsparcie pośrednika pracy.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: Kursy zawodowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETRNCJE-PRACA”

„Moje podwórko – mój mały ogródek”

Przejdź do -  „Moje podwórko – mój mały ogródek”

W dniu 17 maja 2018 r.  w centrum miasta, na jednym z płockich osiedli przeprowadziliśmy kolejną akcję wolontariacką pod hasłem „Moje podwórko-mój mały ogródek”.   W akcji wzięli udział wolontariusze - uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPRETENCJE-PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.  Wszystkie nasadzenia zostały wcześniej dokładnie zaprojektowane w trakcie spotkań warsztatowych, w tym szczegółowy projekt wskazanego podwórka. Mimo kapryśnej pogody udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace.

18 maja 2018
Czytaj więcej o: „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Warsztaty kształtowania postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Przejdź do - Warsztaty kształtowania postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

W dniach 25 kwietnia, 9 maja i 16 maja b.r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku odbyły się spotkania warsztatowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem warsztatów było poznanie możliwości
w zakresie działania w sferze wolontariatu. Tak jak w ubiegłej edycji warsztaty poprowadziła Pani Jowita Kęsicka, koordynująca pracą wolontariuszy w KLUBIE WOLONTARIATU Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Podczas warsztatów Pani Jowita opowiadała uczestnikom
i uczestniczkom II edycji projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” na czym polega wolontariat, jakie cechy są pożądane u wolontariusza i w jaki sposób można włączać się w różne działania wolontarystyczne.          
W trakcie spotkań uczestnicy i uczestniczki zachęcani byli do kształtowania postaw prospołecznych
i inspirowani do aktywnego spędzania czasu. Efektem warsztatów będzie przeprowadzenie akcji wolontarystycznej pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek” na jednym z płockich osiedli.

Uczestnicy i uczestniczki spotkań na ich zakończenie, zadeklarowali swoją chęć aktywności
w sferze wolontariatu i tym samym dołączyli do grona wolontariuszy MOPS.

16 maja 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty kształtowania postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Przejdź do - Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

W okresie od kwietnia do maja 2018 uczestniczki II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA realizują Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół Zarządzający projektu informuje, iż zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy rekrutację uczestników do II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA.

26 marca 2018
Czytaj więcej o: Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Rekrutacja

Chcesz znaleźć pracę?

Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaprasza do udziału

 w projekcie AKTYWNOŚĆ – KOMPETENCJE – PRACA

 

Projekt skierowany jest do:

- bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

- niepracujących korzystających z pomocy MOPS w Płocku, w tym

  osób z niepełnosprawnością

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Rekrutacja

WARSZTATY AKTYWIZACJI PRYCHO-RUCHOWEJ

Przejdź do - WARSZTATY AKTYWIZACJI PRYCHO-RUCHOWEJ

W ramach realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym grupa 20 uczestników i uczestniczek projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA uczestniczyła w warsztatach aktywizacji psycho-ruchowej. Warsztaty zostały zorganizowane na przełomie września i października 2017 r., były prowadzone przez dwóch instruktorów z zakresu medytacji, jogi i technik relaksacyjnych.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników i uczestniczki projektu nie tylko do swobodnego zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale także do późniejszego radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Umiejętności zdobyte
w trakcie warsztatów pomogą uczestnikom w  przezwyciężaniu lęków, osiągnięciu pełnej kontroli nad ciałem i umysłem, a przez to również w osiąganiu wyznaczonych celów.

30 października 2017

Akcja wolontariacka pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Przejdź do - Akcja wolontariacka pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Akcja miała miejsce w dniu 19 października 2017 r.  w centrum miasta, na jednym z płockich osiedli.  W akcji wzięli udział wolontariusze - uczestnicy i uczestniczki projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPRETENCJE-PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.  Pracy było dużo, ale wszystko zostało wcześniej dokładnie zaplanowane w trakcie spotkań warsztatowych, w tym szczegółowy projekt wskazanego podwórka. Pogoda nam dopisała, a  mieszkańcy osiedla nie szczędzili wolontariuszom pochwał.

Za umożliwienie przeprowadzenia akcji składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu MZGM-TBS Sp. z o.o. oraz wszystkim pracownikom Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 5 przy ul. Kochanowskiego 5.

8 listopada 2017

Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Przejdź do - Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

W dniu 25 września b.r. odbyło się pierwsze z trzech spotkań warsztatowych, których celem jest  kształtowanie postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”.  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2 października 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”