AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Przejdź do - Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

W dniu 25 września b.r. odbyło się pierwsze z trzech spotkań warsztatowych, których celem jest  kształtowanie postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”.  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2 października 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Przejdź do - AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Od miesiąca czerwca b.r. grupa uczestników i uczestniczek projektu "AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, bierze udział
w następujących kursach:

18 września 2017
Czytaj więcej o: AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Czas na nowe kompetencje i kwalifikacje

Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Przejdź do - Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku dot. realizacji Programu Aktywizacja i Integracja zakończył w m-cu maju 2017 r. etap aktywizacji społecznej.

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

W miesiącach kwiecień oraz maj realizowana jest aktywizacja społeczna w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie u uczestników i uczestniczek aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej. Działania skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zakwalifikowanych do III profilu pomocy, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

18 maja 2017
Czytaj więcej o: Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół projektowy informuje, iż z dniem 1 marca 2017 r. zakończyliśmy rekrutację uczestników do projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA. Po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych z uczestnikami podpisane zostały kontrakty socjalne określające zasady współpracy w ramach projektu.

27 marca 2017
Czytaj więcej o: Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół Zarządzający Projektem „AKTYWNOŚĆ –KOMPETENCJE– PRACA” OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

Cel projektu: zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej oraz zapobieganie zjawisku ubóstwa i wykluczenia społecznego.

31 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zespół Zarządzający Projektem „AKTYWNOŚĆ –KOMPETENCJE– PRACA” OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

„AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, realizuje projekt konkursowy pn. „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.

28 lipca 2017
Czytaj więcej o: „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”