AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WARSZTATY AKTYWIZACJI PRYCHO-RUCHOWEJ

Przejdź do - WARSZTATY AKTYWIZACJI PRYCHO-RUCHOWEJ

W ramach realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym grupa 20 uczestników i uczestniczek projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA uczestniczyła w warsztatach aktywizacji psycho-ruchowej. Warsztaty zostały zorganizowane na przełomie września i października 2017 r., były prowadzone przez dwóch instruktorów z zakresu medytacji, jogi i technik relaksacyjnych.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników i uczestniczki projektu nie tylko do swobodnego zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale także do późniejszego radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Umiejętności zdobyte
w trakcie warsztatów pomogą uczestnikom w  przezwyciężaniu lęków, osiągnięciu pełnej kontroli nad ciałem i umysłem, a przez to również w osiąganiu wyznaczonych celów.

30 października 2017

Akcja wolontariacka pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Przejdź do -  Akcja wolontariacka pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Akcja miała miejsce w dniu 19 października 2017 r.  w centrum miasta, na jednym z płockich osiedli.  W akcji wzięli udział wolontariusze - uczestnicy i uczestniczki projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPRETENCJE-PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.  Pracy było dużo, ale wszystko zostało wcześniej dokładnie zaplanowane w trakcie spotkań warsztatowych, w tym szczegółowy projekt wskazanego podwórka. Pogoda nam dopisała, a  mieszkańcy osiedla nie szczędzili wolontariuszom pochwał.

Za umożliwienie przeprowadzenia akcji składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu MZGM-TBS Sp. z o.o. oraz wszystkim pracownikom Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 5 przy ul. Kochanowskiego 5.

8 listopada 2017

Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Przejdź do - Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

W dniu 25 września b.r. odbyło się pierwsze z trzech spotkań warsztatowych, których celem jest  kształtowanie postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”.  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2 października 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Przejdź do - AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Od miesiąca czerwca b.r. grupa uczestników i uczestniczek projektu "AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, bierze udział
w następujących kursach:

18 września 2017
Czytaj więcej o: AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Czas na nowe kompetencje i kwalifikacje

Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Przejdź do - Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku dot. realizacji Programu Aktywizacja i Integracja zakończył w m-cu maju 2017 r. etap aktywizacji społecznej.

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

W miesiącach kwiecień oraz maj realizowana jest aktywizacja społeczna w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie u uczestników i uczestniczek aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej. Działania skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zakwalifikowanych do III profilu pomocy, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

18 maja 2017
Czytaj więcej o: Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół projektowy informuje, iż z dniem 1 marca 2017 r. zakończyliśmy rekrutację uczestników do projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA. Po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych z uczestnikami podpisane zostały kontrakty socjalne określające zasady współpracy w ramach projektu.

27 marca 2017
Czytaj więcej o: Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół Zarządzający Projektem „AKTYWNOŚĆ –KOMPETENCJE– PRACA” OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

Cel projektu: zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej oraz zapobieganie zjawisku ubóstwa i wykluczenia społecznego.

31 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zespół Zarządzający Projektem „AKTYWNOŚĆ –KOMPETENCJE– PRACA” OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

„AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, realizuje projekt konkursowy pn. „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.

28 lipca 2017
Czytaj więcej o: „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”