AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Przejdź do -  Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA  w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

W okresie od kwietnia do maja 2018 uczestniczki II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA realizują Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Realizacja PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Zespół Zarządzający projektu informuje, iż zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy rekrutację uczestników do II edycji projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA.

26 marca 2018
Czytaj więcej o: Realizacja projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Rekrutacja

Chcesz znaleźć pracę?

Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zaprasza do udziału

 w projekcie AKTYWNOŚĆ – KOMPETENCJE – PRACA

 

Projekt skierowany jest do:

- bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

- niepracujących korzystających z pomocy MOPS w Płocku, w tym

  osób z niepełnosprawnością

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Rekrutacja

WARSZTATY AKTYWIZACJI PRYCHO-RUCHOWEJ

Przejdź do - WARSZTATY AKTYWIZACJI PRYCHO-RUCHOWEJ

W ramach realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym grupa 20 uczestników i uczestniczek projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA uczestniczyła w warsztatach aktywizacji psycho-ruchowej. Warsztaty zostały zorganizowane na przełomie września i października 2017 r., były prowadzone przez dwóch instruktorów z zakresu medytacji, jogi i technik relaksacyjnych.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników i uczestniczki projektu nie tylko do swobodnego zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale także do późniejszego radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Umiejętności zdobyte
w trakcie warsztatów pomogą uczestnikom w  przezwyciężaniu lęków, osiągnięciu pełnej kontroli nad ciałem i umysłem, a przez to również w osiąganiu wyznaczonych celów.

30 października 2017

Akcja wolontariacka pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Przejdź do -  Akcja wolontariacka pn. „Moje podwórko – mój mały ogródek”

Akcja miała miejsce w dniu 19 października 2017 r.  w centrum miasta, na jednym z płockich osiedli.  W akcji wzięli udział wolontariusze - uczestnicy i uczestniczki projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPRETENCJE-PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.  Pracy było dużo, ale wszystko zostało wcześniej dokładnie zaplanowane w trakcie spotkań warsztatowych, w tym szczegółowy projekt wskazanego podwórka. Pogoda nam dopisała, a  mieszkańcy osiedla nie szczędzili wolontariuszom pochwał.

Za umożliwienie przeprowadzenia akcji składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu MZGM-TBS Sp. z o.o. oraz wszystkim pracownikom Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 5 przy ul. Kochanowskiego 5.

8 listopada 2017

Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

Przejdź do - Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

W dniu 25 września b.r. odbyło się pierwsze z trzech spotkań warsztatowych, których celem jest  kształtowanie postaw społecznych „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”.  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2 października 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty „WOLONTARIAT – znam i praktykuję”

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Przejdź do - AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Od miesiąca czerwca b.r. grupa uczestników i uczestniczek projektu "AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, bierze udział
w następujących kursach:

18 września 2017
Czytaj więcej o: AKTYWIZACJA ZAWODOWA W RAMACH PROJEKTU AKTYWNOSĆ-KOMPETENCJE-PRACA

Czas na nowe kompetencje i kwalifikacje

Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Przejdź do - Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku dot. realizacji Programu Aktywizacja i Integracja zakończył w m-cu maju 2017 r. etap aktywizacji społecznej.

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”

W miesiącach kwiecień oraz maj realizowana jest aktywizacja społeczna w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie u uczestników i uczestniczek aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej. Działania skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zakwalifikowanych do III profilu pomocy, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

18 maja 2017
Czytaj więcej o: Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”