Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

W ramach działań projektowych zostaną utworzone dwie placówki wsparcia dziennego, a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek zostanie wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostaną objęte wsparciem w postaci poradnictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie naszego miasta.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 850 575,36PLN

- z BP: 137 827,84PLN

Artykuły

Piknik rodzinny

Przejdź do - Piknik rodzinny

21 lipca b.r. Dział Obsługi Projektów zorganizował „Rodzinny piknik na trawie” dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz ich rodzin. Były dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, plecienie kolorowych warkoczyków, wiele animacji i konkursów rodzinnych. Nad dobrą zabawą czuwał Minionek, który szybko znalazł grono fanów wśród najmłodszych uczestników pikniku.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”, a jego celem było promowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i integracji międzypokoleniowej.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Piknik rodzinny

Mali Ratownicy

Przejdź do - Mali Ratownicy

27 czerwca dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych uczestniczyły w zajęciach warsztatowych „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

29 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Mali Ratownicy

Z życia świetlic

Przejdź do - Z życia świetlic

12. czerwca do Chatki Puchatka zawitał długo wyczekiwany gość. Był nim znany już dzieciom z Pozytywki – Jakub Skworz – autor książek. Pan Jakub zorganizował warsztaty literackie, podczas których przekonywał dzieci do tego, że warto być pisarzem.

25 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Z życia świetlic

Inter@ktywni

Przejdź do - Inter@ktywni

Od początku maja w nowoutworzonej świetlicy „7 życzeń” odbywają się zajęcia pn. „Moja przestrzeń w Internecie”. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga posiadającego kwalifikacje z zakresu informatyki, a ich celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych – informatycznych.

25 maja 2018
Czytaj więcej o: Inter@ktywni

Kino, teatr, muzeum…

Przejdź do - Kino, teatr, muzeum…

Dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację zajęć kształtujących kompetencje kluczowe, dzieci ze świetlic aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym. W ramach zajęć kształtujących świadomość i ekspresję kulturalną zaplanowany jest udział w seansach kinowych, przedstawieniach teatralnych oraz lekcjach w muzeum.

25 maja 2018
Czytaj więcej o: Kino, teatr, muzeum…

Spotkanie z aktorem w „Promyku”.

Przejdź do - Spotkanie z aktorem w „Promyku”.

W poniedziałek 21. maja 2018r. dzieci z „Promyka” gościły w swojej świetlicy aktora Teatru Dramatycznego w Płocku – Pana Mariusza Pogonowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć kształtujących świadomość i ekspresję kulturalną, a jego celem było przede wszystkim podnoszenie u dzieci umiejętności afirmacji samego siebie głównie poprzez ekspresję werbalną i mowę ciała.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie z aktorem w „Promyku”.

Warsztaty literackie w „Pozytywce”.

Przejdź do - Warsztaty literackie w „Pozytywce”.

Dnia 25. kwietnia 2018r. dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej „Pozytywka” wzięły udział w warsztatach literackich. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach zajęć kształtujących świadomość i ekspresję kulturalną, a poprowadził je Pan Jakub Skworz – autor książek dla dzieci i młodzieży.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty literackie w „Pozytywce”.

Wielkanoc w świetlicy

Przejdź do - Wielkanoc w świetlicy

Dzieci uczęszczające do świetlicy „7 życzeń” – z pomocą Pani Kasi i Pani Moniki – przygotowały pierwsze świąteczne spotkanie – śniadanie wielkanocne. Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem artystycznym dzieci: były wiersze, piosenki i świąteczne życzenia. Zaproszeni goście zasiedli przy stole, który został udekorowany przez dzieci specjalnie na tę okoliczność.

30 marca 2018
Czytaj więcej o: Wielkanoc w świetlicy

Pierwszy miesiąc w świetlicy

Przejdź do - Pierwszy miesiąc w świetlicy

Pierwszy miesiąc funkcjonowania świetlicy „7 życzeń” jest już za nami. Świetlica została wyposażona w meble oraz niezbędny sprzęt komputerowy, AGD i RTV. Powoli pojawiają się nowe zabawki, gry i książki, a na tablicach – kolorowe rysunki dzieci.

30 marca 2018
Czytaj więcej o: Pierwszy miesiąc w świetlicy

Rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku prowadzi rekrutację do udziału w projekcie „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych pozostających w strukturze organizacyjnej MOPS w Płocku oraz dzieci i młodzieży deklarującej chęć uczęszczania do nowopowstałej świetlicy „7 życzeń”.

Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są w Biurze Projektu:
MOPS w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
pokój 109

Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udziela personel projektu:
- osobiście w Biurze Projektu,
- telefonicznie pod nr tel. 24/364 02 78

23 stycznia 2018