Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku prowadzi rekrutację do udziału w projekcie „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych pozostających w strukturze organizacyjnej MOPS w Płocku oraz dzieci i młodzieży deklarującej chęć uczęszczania do nowopowstałej świetlicy „7 życzeń”.

Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są w Biurze Projektu:
MOPS w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
pokój 109

Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udziela personel projektu:
- osobiście w Biurze Projektu,
- telefonicznie pod nr tel. 24/364 02 78

23 stycznia 2018