Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

W ramach działań projektowych zostaną utworzone dwie placówki wsparcia dziennego, a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek zostanie wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostaną objęte wsparciem w postaci poradnictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie naszego miasta.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 850 575,36PLN

- z BP: 137 827,84PLN

Artykuły

Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

W Świetlicy Słoneczny Krąg w ramach projektu Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka organizowane są zajęcia kształtujące umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym „Trafiła się gratka – poznam język jak składka”   oraz zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się „Dla chcącego nic trudnego”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk”

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk”

W Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk” w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” organizowane są zajęcia kształtujące umiejętności społeczne i obywatelskie „Integracja-empatia-komunikacja” oraz kształtujące świadomość i ekspresję kulturalną „ Każdy śpiewać, tańczyć i malować może trochę lepiej lub gorzej”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk”

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka”

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka”

Przystępując do projektu „ Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka” borykały się brakiem umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów na drodze kompromisu i nazywania własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania uczuć. Nie potrafiły także sprecyzować kierunku i treści swoich zainteresowań.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka”

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka"

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka"

W Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka" przy ul. Otolińskiej 23 od marca 2018r. w ramach projektu "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" organizowane są następujące zajęcia: "Poznaj język angielski poprzez zabawę", "Pożeracze wiedzy" oraz "Matematyka na wesoło".

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka"

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ

W ramach projektu "Usługi społeczne  świadczone w społeczności lokalnej  na terenie miasta Płocka " w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ ul. Góry 7  od 1 marca 2018r. odbywają się  zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  - "Uczymy się języków obcych" "Techniki uczenia się" oraz "Stop agresji i przemocy".

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka”

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka”

W Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka” odbywają się zajęcia zorganizowane w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. ”Osobiście kulturalni” i „Magia teatru”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka”

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU...

Przejdź do - CZYM SKORUPKA ZA MŁODU...

W dobie intensywnych przemian globalnych informacja stała się kluczowym produktem, zaś wiedza niezbędnym bogactwem.  Poprzez udział w  projekcie „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 staramy się wyposażyć dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „7 życzeń” nie tylko w wiedzę, ale także konkretne umiejętności, które  umożliwią im odpowiedzialne i świadome uczestniczenie we wszystkich wymiarach życia w społeczeństwie informacyjnym.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: CZYM SKORUPKA ZA MŁODU...

Spotkanie z autorem

Przejdź do - Spotkanie z autorem

27.11.2018 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” Świetlicę Środowiskową Promyk odwiedził wyjątkowy , tajemniczy gość- Jakub Skwosz autor książek dla dzieci, min. wydanej w 2018 „Mani Skłodowskiej” Podczas spotkania Pan Skwosz przeprowadził z dziećmi warsztaty literackie z użyciem magicznych eksperymentów.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie z autorem

Piknik rodzinny

Przejdź do - Piknik rodzinny

21 lipca b.r. Dział Obsługi Projektów zorganizował „Rodzinny piknik na trawie” dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz ich rodzin. Były dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, plecienie kolorowych warkoczyków, wiele animacji i konkursów rodzinnych. Nad dobrą zabawą czuwał Minionek, który szybko znalazł grono fanów wśród najmłodszych uczestników pikniku.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”, a jego celem było promowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i integracji międzypokoleniowej.

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Piknik rodzinny

Mali Ratownicy

Przejdź do - Mali Ratownicy

27 czerwca dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych uczestniczyły w zajęciach warsztatowych „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

29 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Mali Ratownicy