Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

W ramach działań projektowych zostaną utworzone dwie placówki wsparcia dziennego, a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek zostanie wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostaną objęte wsparciem w postaci poradnictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie naszego miasta.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 850 575,36PLN

- z BP: 137 827,84PLN

Artykuły

Z życia świetlic

Przejdź do - Z życia świetlic

12. czerwca do Chatki Puchatka zawitał długo wyczekiwany gość. Był nim znany już dzieciom z Pozytywki – Jakub Skworz – autor książek. Pan Jakub zorganizował warsztaty literackie, podczas których przekonywał dzieci do tego, że warto być pisarzem.

25 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Z życia świetlic

Inter@ktywni

Przejdź do - Inter@ktywni

Od początku maja w nowoutworzonej świetlicy „7 życzeń” odbywają się zajęcia pn. „Moja przestrzeń w Internecie”. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga posiadającego kwalifikacje z zakresu informatyki, a ich celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych – informatycznych.

25 maja 2018
Czytaj więcej o: Inter@ktywni

Kino, teatr, muzeum…

Przejdź do - Kino, teatr, muzeum…

Dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację zajęć kształtujących kompetencje kluczowe, dzieci ze świetlic aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym. W ramach zajęć kształtujących świadomość i ekspresję kulturalną zaplanowany jest udział w seansach kinowych, przedstawieniach teatralnych oraz lekcjach w muzeum.

25 maja 2018
Czytaj więcej o: Kino, teatr, muzeum…

Spotkanie z aktorem w „Promyku”.

Przejdź do - Spotkanie z aktorem w „Promyku”.

W poniedziałek 21. maja 2018r. dzieci z „Promyka” gościły w swojej świetlicy aktora Teatru Dramatycznego w Płocku – Pana Mariusza Pogonowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć kształtujących świadomość i ekspresję kulturalną, a jego celem było przede wszystkim podnoszenie u dzieci umiejętności afirmacji samego siebie głównie poprzez ekspresję werbalną i mowę ciała.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie z aktorem w „Promyku”.

Warsztaty literackie w „Pozytywce”.

Przejdź do - Warsztaty literackie w „Pozytywce”.

Dnia 25. kwietnia 2018r. dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej „Pozytywka” wzięły udział w warsztatach literackich. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach zajęć kształtujących świadomość i ekspresję kulturalną, a poprowadził je Pan Jakub Skworz – autor książek dla dzieci i młodzieży.

24 maja 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty literackie w „Pozytywce”.

Wielkanoc w świetlicy

Przejdź do - Wielkanoc w świetlicy

Dzieci uczęszczające do świetlicy „7 życzeń” – z pomocą Pani Kasi i Pani Moniki – przygotowały pierwsze świąteczne spotkanie – śniadanie wielkanocne. Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem artystycznym dzieci: były wiersze, piosenki i świąteczne życzenia. Zaproszeni goście zasiedli przy stole, który został udekorowany przez dzieci specjalnie na tę okoliczność.

30 marca 2018
Czytaj więcej o: Wielkanoc w świetlicy

Pierwszy miesiąc w świetlicy

Przejdź do - Pierwszy miesiąc w świetlicy

Pierwszy miesiąc funkcjonowania świetlicy „7 życzeń” jest już za nami. Świetlica została wyposażona w meble oraz niezbędny sprzęt komputerowy, AGD i RTV. Powoli pojawiają się nowe zabawki, gry i książki, a na tablicach – kolorowe rysunki dzieci.

30 marca 2018
Czytaj więcej o: Pierwszy miesiąc w świetlicy

Rekrutacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku prowadzi rekrutację do udziału w projekcie „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych pozostających w strukturze organizacyjnej MOPS w Płocku oraz dzieci i młodzieży deklarującej chęć uczęszczania do nowopowstałej świetlicy „7 życzeń”.

Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są w Biurze Projektu:
MOPS w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
pokój 109

Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udziela personel projektu:
- osobiście w Biurze Projektu,
- telefonicznie pod nr tel. 24/364 02 78

23 stycznia 2018