Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

W ramach działań projektowych zostaną utworzone dwie placówki wsparcia dziennego, a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek zostanie wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostaną objęte wsparciem w postaci poradnictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie naszego miasta.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 850 575,36PLN

- z BP: 137 827,84PLN

Artykuły

Rodzinny piknik na trawie

Przejdź do - Rodzinny piknik na trawie


W ubiegłą sobotę dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych oraz ich rodziny wzięły udział w pikniku zorganizowanym przez Dział Obsługi Projektów.
Dyrektor Cezary Dusio dokonał oficjalnego otwarcia spotkania, życząc wszystkim udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Rodzinny piknik na trawie

Promyk w Muzeum Mazowieckim

Przejdź do - Promyk w Muzeum Mazowieckim

Dnia 25.05.2019 roku w ramach projektu „ Usługi Społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk” miały okazję odwiedzić Muzeum Mazowieckie i obejrzeć ekspozycje- "X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy".

Dzieci miały okazję poznać 1000 lat bogatej historii naszego miasta. Dzięki nowocześnie zaaranżowanej wystawie gdzie tradycja łączy się z technologią - eksponaty sąsiadują z multimediami, odwiedzający zdobywają wiedzę w przystępnej i nowoczesnej formie.

Wycieczka była dla dzieci fascynującą przygodą, z dużym zainteresowaniem słuchały informacji przekazywanych przez przewodnika.

Dziękujemy pracownikom Muzeum Mazowieckiego w Płocku za miłe przyjęcie i atrakcyjnie spędzony czas.

 

29 maja 2019
Czytaj więcej o: Promyk w Muzeum Mazowieckim

Spotkanie z autorką bajek dla dzieci Panią Katarzyną Zych

Przejdź do - Spotkanie z autorką bajek dla dzieci Panią Katarzyną Zych

W dniu 8 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „ Pozytywka” gościliśmy Panią Katarzynę Zych – autorkę bajek dla dzieci , jak również prekursorkę bajek modułowych w Polsce. W bajkach modułowych dzieci mogą same decydować o kolejności zdarzeń.

7 maja 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie z autorką bajek dla dzieci Panią Katarzyną Zych

Spotkanie z autorką

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w Świetlicy Środowiskowej nr 8 „Promyk” gościliśmy Panią Katarzynę Zych – autorkę bajek dla dzieci, w tym pierwszych w Polsce bajek modułowych, w których najmłodsze dzieci mogą samodzielnie decydować o kolejności zdarzeń.

30 kwietnia 2019

Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

W Świetlicy Słoneczny Krąg w ramach projektu Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka organizowane są zajęcia kształtujące umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym „Trafiła się gratka – poznam język jak składka”   oraz zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się „Dla chcącego nic trudnego”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk”

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk”

W Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk” w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” organizowane są zajęcia kształtujące umiejętności społeczne i obywatelskie „Integracja-empatia-komunikacja” oraz kształtujące świadomość i ekspresję kulturalną „ Każdy śpiewać, tańczyć i malować może trochę lepiej lub gorzej”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk”

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka”

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka”

Przystępując do projektu „ Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka” borykały się brakiem umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów na drodze kompromisu i nazywania własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania uczuć. Nie potrafiły także sprecyzować kierunku i treści swoich zainteresowań.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „Pozytywka”

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka"

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka"

W Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka" przy ul. Otolińskiej 23 od marca 2018r. w ramach projektu "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka" organizowane są następujące zajęcia: "Poznaj język angielski poprzez zabawę", "Pożeracze wiedzy" oraz "Matematyka na wesoło".

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 5 "Iskierka"

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ

W ramach projektu "Usługi społeczne  świadczone w społeczności lokalnej  na terenie miasta Płocka " w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ ul. Góry 7  od 1 marca 2018r. odbywają się  zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  - "Uczymy się języków obcych" "Techniki uczenia się" oraz "Stop agresji i przemocy".

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 DOM MARZEŃ

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka”

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka”

W Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka” odbywają się zajęcia zorganizowane w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. ”Osobiście kulturalni” i „Magia teatru”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 „Chatka Puchatka”