Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

W ramach działań projektowych zostaną utworzone dwie placówki wsparcia dziennego, a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek zostanie wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostaną objęte wsparciem w postaci poradnictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie naszego miasta.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:

- z EFS: 850 575,36PLN

- z BP: 137 827,84PLN

Artykuły

Aktywne wakacje

Przejdź do - Aktywne wakacje

W okresie wakacji Dział Obsługi Projektów zapewnił wiele atrakcji dzieciom uczęszczającym do świetlicy środowiskowej „7 życzeń”.

19 września 2019
Czytaj więcej o: Aktywne wakacje

Z wizytą w Muzeum Mazowieckim.

Przejdź do - Z wizytą w Muzeum Mazowieckim.

W dniu 25 i 26 czerwca 2019 roku w ramach projektu  „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” dzieci ze Świetlic Środowiskowych „Pozytywka” i „Chatka Puchatka” odwiedziły Muzeum Mazowieckie w Płocku. Dzieci nie tylko zwiedzały muzeum i podziwiały eksponaty tam zgromadzone, ale również poznały ich historię, a tym samym poznały ciekawostki historyczne dotyczące naszego miasta.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: Z wizytą w Muzeum Mazowieckim.

"MAGAZYN POMYSŁÓW"

Przejdź do - "MAGAZYN POMYSŁÓW"

W dniu 4 lipca 2019 roku dzieci ze świetlicy środowiskowej   „7 Życzeń”  uczestniczyły w zajęciach, których celem było budowanie jedności w grupie poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Spotkanie było zorganizowane dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: "MAGAZYN POMYSŁÓW"

Spotkanie z autorką w Chatce Puchatka

Przejdź do - Spotkanie z autorką w Chatce Puchatka

W dniu 24 czerwca 2019 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w Świetlicy Środowiskowej nr 4 „Chatka Puchatka” gościliśmy Panią Anną Włochowską – autorkę bajek dla dzieci.

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie z autorką w Chatce Puchatka

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Przejdź do - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W dniu 28 czerwca 2019 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczyły w warsztatach „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Rodzinny piknik na trawie

Przejdź do - Rodzinny piknik na trawie


W ubiegłą sobotę dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych oraz ich rodziny wzięły udział w pikniku zorganizowanym przez Dział Obsługi Projektów.
Dyrektor Cezary Dusio dokonał oficjalnego otwarcia spotkania, życząc wszystkim udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Rodzinny piknik na trawie

Promyk w Muzeum Mazowieckim

Przejdź do - Promyk w Muzeum Mazowieckim

Dnia 25.05.2019 roku w ramach projektu „ Usługi Społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Nr 8 „Promyk” miały okazję odwiedzić Muzeum Mazowieckie i obejrzeć ekspozycje- "X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy".

Dzieci miały okazję poznać 1000 lat bogatej historii naszego miasta. Dzięki nowocześnie zaaranżowanej wystawie gdzie tradycja łączy się z technologią - eksponaty sąsiadują z multimediami, odwiedzający zdobywają wiedzę w przystępnej i nowoczesnej formie.

Wycieczka była dla dzieci fascynującą przygodą, z dużym zainteresowaniem słuchały informacji przekazywanych przez przewodnika.

Dziękujemy pracownikom Muzeum Mazowieckiego w Płocku za miłe przyjęcie i atrakcyjnie spędzony czas.

 

29 maja 2019
Czytaj więcej o: Promyk w Muzeum Mazowieckim

Spotkanie z autorką bajek dla dzieci Panią Katarzyną Zych

Przejdź do - Spotkanie z autorką bajek dla dzieci Panią Katarzyną Zych

W dniu 8 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w Świetlicy Środowiskowej Nr 9 „ Pozytywka” gościliśmy Panią Katarzynę Zych – autorkę bajek dla dzieci , jak również prekursorkę bajek modułowych w Polsce. W bajkach modułowych dzieci mogą same decydować o kolejności zdarzeń.

7 maja 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie z autorką bajek dla dzieci Panią Katarzyną Zych

Spotkanie z autorką

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w Świetlicy Środowiskowej nr 8 „Promyk” gościliśmy Panią Katarzynę Zych – autorkę bajek dla dzieci, w tym pierwszych w Polsce bajek modułowych, w których najmłodsze dzieci mogą samodzielnie decydować o kolejności zdarzeń.

30 kwietnia 2019

Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

Przejdź do - Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg

W Świetlicy Słoneczny Krąg w ramach projektu Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka organizowane są zajęcia kształtujące umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym „Trafiła się gratka – poznam język jak składka”   oraz zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się „Dla chcącego nic trudnego”.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia w Świetlicy Słoneczny Krąg