Informacje ogóle

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe

Placówki wsparcia dziennego są prowadzone w formie opiekuńczej jako świetlice środowiskowe.

Świetlice środowiskowe zapewniają dzieciom:

 

- opiekę i wychowanie,

- pomoc w nauce,

- posiłek,

- organizację czasu wolnego.

 

W świetlicach prowadzone są zajęcia:

 • sportowe,

 • plastyczne,

 • muzyczne,

 • ekologiczne,

 • komputerowe,

 • kulinarne,

 • teatralne,

 • taneczne,

 • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

 

Na zajęcia do świetlic mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 18 roku życia.

Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

Świetlice środowiskowe czynne są przez cały rok:

od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 18ºº

w soboty i dni wolne od nauki szkolnej w godz. 8ºº - 16ºº