Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW
Rusza II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r. na terenie miasta Płocka.

Niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia SOW dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ już od 1 września 2020 r. do 10 września 2020 r.

Podstawą złożenia wniosku jest w szczególności posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają:
pracownicy Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej

 • osobiście w siedzibie MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 24/364 02 63.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie poniżej:

założenia programu Aktywny samorząd.PDF (to jest dokument w PDF)

Wykaz dokumentów programu „Aktywny samorząd” 2020 Moduł II

 1. Zasady przyznawania dofinansowania.pdf
 2. Wniosek o dofinansowanie.pdf
 3. Oświadczenia o wysokości dochodow.pdf (załącznik nr 1 do formularza wniosku)
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (załącznik nr 2 do formularza wniosku)
 5. Zaświadczenie z uczelni.pdf (załącznik nr 3 do formularza wniosku)
 6. Oświadczenia.pdf (załącznik nr 4 do formularza wniosku)
 7. Zaświadczenie od pracodawcy.pdf (załącznik nr 5 do formularza wniosku)
 8. Zaświadczenie wydane przez uczelnię.pdf (załącznik nr 6 do formularza wniosku)