Inspektor Ochrony Danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Płocku, przy ul. Zgliczyńskiego 4, numer telefonu 24 364 02 10, adres email: sekretariat@mopsplock.eu, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest w siedzibie Ośrodka (pok. 25) lub pod numerem telefonu 24 364 02 14 lub mailowo:  iod@mopsplock.eu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.