Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
pok. 112
tel. 24 364-02-48

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Iwona Szkopek

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

  1. koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Płocka,
  2. realizacja procedury "Niebieskie Karty",
  3. zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy domowej.

DOSTĘPNE FORMY POMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Zgliczyńskiego 4, pok. 112-116, pok. 108-prawnik
tel. 24 364-02-48 (50)
24 364-02-49 psycholog
24 364-70-95 psycholog
24 364-02-79 prawnik

Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Osób Stosujących Przemoc - tel. 24 364-02-49

Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie ul. Obejście 9, tel. 660 434 220

Ośrodek Terapeutyczny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Grupa Terapeutyczna co drugi poniedziałek 15.00 - 18.00
Grupa Edukacyjno-Wspierająca co drugi poniedziałek 15.35 - 17.35
Psychoterapeuta środa 14.00 - 16.00
Terapia Par i Rodzin czwartek 15.35 - 18.35

Telefony informacyjne: 24 364-02-48, 24 364-02-50

TELEFON WSPIERAJĄCO-INTERWENCYJNY DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ ŚWIADKÓW PRZEMOCY

TEL. 660 434 220 (czynny codziennie w godz. 9.00-22.00)