Jesteś tutaj: Start / Romowie

Romowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Flaga Romska

2015

Realizacja zadań gminy dotyczących wsparcia na rzecz społeczności romskiej.

W ramach  ww. wsparcia  edukacją przedszkolną objętych zostało troje dzieci z płockiej społeczności romskiej, którym sfinansowano pobyt w przedszkolu z pełnym wyżywieniem oraz zakupiono podręczniki i artykuły szkolne(wyprawki), które rozpoczęły edukację od  września 2015. Po otrzymaniu środków z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przyznanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020  wydatki zostały  w całości zrefundowane.

W okresie od I do VI oraz od IX do XII 2015 zatrudniono  na umowę zlecenie 1 osobę ze społeczności romskiej w charakterze asystenta edukacji romskiej. Główną rolą asystenta edukacji romskiej jest : wszechstronna pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, stała współpraca z rodzicami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Łącznie w bieżącym roku swoim działaniem asystent objął 17 dzieci romskich uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Płocka.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W miesiącu styczniu 2015 MOPS w Płocku wnioskował o środki z ww. Programu.
Złożono dwa wnioski na realizację w 2015 roku projektów :
1) z dziedziny EDUKACJA, pn. „Kwadrans z edukacją”.
2) z dziedziny ZDROWIE, pn. „Sercowe sprawy”.
Obydwa projekty otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Projekt pn. „Kwadrans z edukacją”

Projekt pn. „Sercowe sprawy”

 

2014

Realizacja zadań gminy dotyczących wsparcia na rzecz społeczności romskiej.

W ramach  ww. wsparcia edukacją przedszkolną objętych zostało czworo dzieci z płockiej społeczności romskiej, którym sfinansowano pobyt w przedszkolu z pełnym wyżywieniem oraz zakupiono podręczniki i artykuły szkolne (wyprawki), które rozpoczęły edukację od  września 2014.

W okresie od I do VI oraz od IX do XII 2014 zatrudniono  na umowę  zlecenie 1 osobę ze społeczności romskiej w charakterze asystenta edukacji romskiej. Do najważniejszych zadań asystenta edukacji romskiej należą: wszechstronna pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, współpraca z rodzicami, współpraca ze szkołami. Łącznie w bieżącym roku swoim działaniem asystent objął 20 dzieci romskich ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Płocka.
W roku 2014 zakupiono podręczniki i artykuły szkolne dla 18 uczniów romskich ze szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu naszego miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizacja projektu oparta była na angażowaniu rodziców romskich do współdecydowania o zawartości wyprawki szkolnej swoich dzieci (trening gospodarowania). Zakupy miały charakter indywidualny, co przyczyniło się do większej dbałości o zakupione w ramach projektu podręczniki i przybory szkolne. Wypracowany dotychczas model współpracy ze środowiskiem romskim sprawdził się.

Inne działania promujące kulturę romską:

 

2013

W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku realizuje 3 projekty, które otrzymały dofinansowanie z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na rok 2013.

8 kwietnia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romów.

 

Opracowano : DIS J Sz.