Dział Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dział Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

ul. Zgliczyńskiego 4

tel. 24 3640253, 24 3640240, 24 3640239, 24 364 02 52

Artykuły

Składanie wniosków o „Dobry Start” w Dziale Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej

Dział Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku należy składać w Dziale Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej mieszczącego się przy ul. Zgliczyńskiego 4 w pokojach 218, 219, 220

wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę, o której mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U z 2018 poz. 1061).

20 sierpnia 2018