Jesteś tutaj: Start / Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Mieszkania przeznaczone są dla: osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym, w podeszłym wieku, opuszczających pieczę zastępczą, wychodzących z bezdomności, wychodzących z przemocy domowej.

Każde mieszkanie przeznaczone jest dla minimum 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m². Mieszkania posiadają wyposażone łazienki i kuchnie lub aneksy kuchenne oraz podstawowe meble. Dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zadaniem mieszkań chronionych jest zapewnienie wsparcia osobom, które nie wymagają całodobowej opieki lub pomoc w uzyskaniu pełnej samodzielności. Zapewniona jest pomoc psychologa, pracownika socjalnego, terapeutów. Wsparcie świadczone jest siedem dni w tygodniu.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną, poprzedzoną wywiadem środowiskowym, dokonaniem uzgodnień i stworzeniem indywidualnego programu usamodzielniania lub wsparcia. Co trzy miesiące dokonywana jest ocena sytuacji mieszkańca.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest na czas określony.
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
Od mieszkańców wymagana jest współpraca z pracownikami MOPS oraz przestrzeganie regulaminu (patrz link do regulaminu).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się
z Działem Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej MOPS w Płocku
tel. 24 364 02 60

Informacje o mieszkaniach dla osób wychodzących z przemocy domowej można uzyskać
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
tel. 24 364 02 48

Informacje o mieszkaniach dla osób opuszczających pieczę zastępczą można uzyskać
w Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny
tel. 24 364 02 53


Link do Regulaminu pobytu w Mieszkaniach Chronionych

 Oprac. DWR, km