Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Zgliczyńskiego 4
pokoje nr: 107, 112-116

telefony: 24 364-02-48
  24 364-02-49
  24 364-02-50
  24 364-02-79
  24 364-70-95

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom, znajdującym się w sytuacji kryzysowej z powodu: przemocy w rodzinie, problemów uzależnienia i współuzależnienia, kryzysu utraty i żałoby po stracie osoby bliskiej, handlu ludźmi, doświadczaniu traumy po katastrofie, problemu suicydalengo (myśli i zachowania samobójcze), przemocy seksualnej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, który jest czynny przez całą dobę (także w soboty, niedziele i święta). Telefon: 660 434 220. Osoby lub rodziny przebywające w Domu mogą uzyskać pomoc: psychologiczną, prawną, socjalną. Placówka przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Płocka.

Przy OIK funkcjonuje Pokój Przyjaznych Przesłuchań przeznaczony do przesłuchiwania dzieci i młodzieży, będących ofiarami lub świadkami przestępstw. Pokój jest wykorzystywany przez: Sądy i Prokuraturę. Pokój Przyjaznych Przesłuchań posiada certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Środki finansowe, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie w/w placówek pochodzą z Urzędu Miasta Płocka.

  • W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracują następujący specjaliści:
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • prawnicy
  • socjoterapeuta
  • terapeuta uzależnień
  • specjalista pracy socjalnej