Świadczenia Pieniężne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
  • zasiłki okresowe
  • zasiłki stałe (przyznawane osobom spełniającym kryterium dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym)