Świadczenia Niepieniężne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • sprawienie pogrzebu
  • udzielenie schronienia
  • pomoc w formie posiłku
  • usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały, realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub osoby, które podpisały kontrakt socjalny