Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Informacja dotycząca przesunięcia terminów wypłat świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że zaplanowane zostało przesunięcie terminów wszystkich wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna  w miesiącu grudniu 2023r.

Wypłaty gotówkowe we wszystkich oddziałach i agencjach Banku PKO BP realizowane będą w terminie od 19.12.2023r. do 27.12.2023r.

Wypłaty ww. świadczeń w formie przelewu bankowego będą realizowane w terminie od 18.12.2023r do 21.12.2023r.