Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Bezpłatne maseczki ochronne

Informujemy o możliwości otrzymania bezpłatnych jednorazowych maseczek ochronnych. Maseczki wydawane są wszystkim mieszkańcom Płocka, w dni robocze, w godzinach 9.00-14.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 – pokój 9 (parterowy budynek, wejście od strony podjazdu dla wózków).