Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Wsparcie seniorów.

  • Klub Aktywnego Seniora.
    Klub Aktywnego Seniora został powołany przez Prezydenta Miasta Płocka w 2019r. Jego celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnej aktywizacji seniorów, rozbudzanie ich zainteresowań, pasji i uzdolnień.

  • Karta seniora.
    Program Karta Seniora jest skierowany do osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie Miasta Płocka. Karta uprawnia do korzystania z ulg, zniżek i promocji oferowanych przez płockie instytucje oraz firmy. Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek.

Kontakt:

  • siedziba Działu Integracji Społecznej:
    MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 - pokój 205
  • tel. 24/365 02 23

Szczegółowe informacje: