Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Piecza zastępcza

  • Piecza zastępcza.
    Gdy opieka nad dzieckiem nie może być sprawowana przez rodziców, sprawuje ją piecza zastępcza: rodzinna bądź instytucjonalna. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. 

  • Pomoc wychowankom pieczy zastępczej
    Osobom, które opuściły pieczę zastępczą, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki szkolnej, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Kontakt:

  • siedziba Działu Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej:
    MOPS w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7
  • tel. 882-366-164, 539-147-228, 885-950-311

Obsługa interesantów w Dziale Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej
Dni i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Numery telefonów:
pok. nr 209 tel. 882-366-164 lub 885-950-311
pok. nr 210 tel. 539-147-228 lub 885-950-310


Szczegółowe informacje:

Piecza zastępcza.PDF(62,7KB)
Pomoc wychowankom pieczy zastępczej.PDF(56KB)