Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Piecza zastępcza

Gdy opieka nad dzieckiem nie może być sprawowana przez rodziców, sprawuje ją piecza zastępcza: rodzinna bądź instytucjonalna. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Szczegóły dotyczące pieczy zastępczej znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.