Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Ochrona danych osobowych

Menu dla: Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą przy ul. Zgliczyńskiego 4

numer telefonu 24/364 02 10

adres email: sekretariat@mopsplock.eu

w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.