Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rekrutacja do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” odbywać się będzie w dniach 31.01.2023r – 06.02.2023r.

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku pozyskał dotację na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, dzięki czemu możliwa będzie kontynuacja usług asystenckich w roku 2023.
Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. Płocka posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź dokument równoważny).
Asystenci będą wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, a zakres wykonywanych przez nich czynności dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.
Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy Działu Obsługi Projektów pod numerem tel. 24/364 02 78.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”
dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Dofinansowanie:   911 001,37 zł
Całkowita wartość zadania:  911 001,37 zł

Regulamin udziału w Programie AOON 2023.pdf(29KB)
Załącznik Nr 1 Karta zgłoszeniowa AOON 2023.pdf(186KB)
załącznik Nr 2 Karta zakresu czynności AOON.pdf(237KB)
załącznik Nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.pdf(79KB)
załącznik Nr 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf(83KB)
załącznik nr 5 Klauzula informacyjna GMINA-MOPS.pdf(154KB)
załącznik Nr 6 Klauzula informacyjna MRiPS 2023.pdf(128KB)