Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

GODZINY URZĘDOWANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Godziny urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku:

poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30

czwartek 8.30 – 17.30

piątek 8.30 – 15.30

 


Przyjęcia interesantów:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

siedziba

ul. 3go Maja 16

kontakt telefoniczny

24/364 03 70

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, piątek 9.00 – 14.00

czwartek 11.00-17.00

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 48 -> kierownik, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

24/364 02 50 -> zastępca kierownika, pedagog

24/364 02 79 -> prawnik, pracownik socjalny

24/364 02 49 -> psycholog, pedagog

24/364 70 95 -> socjoterapeuta, pedagog

24/364 19 18 -> psycholog

660 434 220 -> Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

660 434 220 -> telefon wspierający dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy (codziennie od 9.00 do 21.00)

e-mail

oik@mopsplock.eu

przyjęcia interesantów

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

OŚRODEK TERAPEUTYCZNY

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 48

24/364 02 50

24/364 70 95

przyjęcia interesantów

psycholog dziecięcy: czwartek 16.00 – 19.00

psycholog dla osób dorosłych: wtorek 14.00 – 17.00

psychoterapeuta: środa 15.00 – 17.00

psychoterapia par i rodzin: środa 14.00 – 17.00

Grupa Wsparcia dla Kobiet: poniedziałek 15.20 – 17.20

konsultacje dla rodziców dzieci po wczesnej inicjacji alkoholowej: co drugi wtorek 15.20 – 18.20

prawnik: wtorek 8.00 – 12.00

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

siedziba

ul. 3go Maja 16

kontakt telefoniczny

pokój nr 9: 24/367 16 71, 24/367 16 54, 24/367 16 55

pokój nr 6: 24/367 16 57, 24/367 16 56

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek 9.00 – 14.00

czwartek 9.30 – 16.30

piątek 9.30 – 14.00

DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4 (pokój 107)

kontakt telefoniczny

24/364 02 78

przyjęcia interesantów

poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNO – REHABILITACYJNEGO

 

kontakt telefoniczny

24/364 02 78

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 1

 

siedziba

ul. Piekarska 16

kontakt telefoniczny

24/364 02 97 à kierownik

24/364 02 90 à koordynatorzy

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.15 – 14.30

czwartek 10.15 – 17.00

piątek 8.45 – 14.30

 

 

siedziba

ul. Borowicka 3b

kontakt telefoniczny

24/367 19 16

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.15 – 14.30

czwartek 10.15 – 17.00

piątek 8.45 – 14.30

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 2

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 35

24/364 02 42

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa  8.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 17.00

piątek 9.00 – 15.00

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 3

 

siedziba

ul. 3go Maja 16, IV piętro

kontakt telefoniczny

24/364 02 80 à kierownik

24/364 02 81 à koordynatorzy

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 11.00 oraz 15.00 – 17.00

piątek 9.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00

 

 

siedziba

ul. Przyszkolna 22, pokój 11

siedziba Szkoły Podstawowej Nr 15

kontakt telefoniczny

603 601 749

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 11.00 oraz 15.00 – 17.00

piątek 9.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 4

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 74 à kierownik (pokój nr 20)

24/364 02 65 à koordynatorzy (pokój nr 21)

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 11.00 oraz 15.00 – 17.00

piątek 9.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ I INSTYTUCJONALNEJ

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 54

24/364 02 58

24/364 02 59

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.15 – 14.30

czwartek 10.15 – 17.00

piątek 8.45 – 14.30

ASYSTENCI RODZINY

 

siedziba

ul. 3-go Maja 16

kontakt telefoniczny

24/364 03 92 – Z-ca Kierownika

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 17.00

piątek 9.00 – 15.00

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4 

(parterowy budynek z podjazdem)

kontakt telefoniczny

24 364 02 54

24 364 02 58

24 364 02 59

przyjęcia interesantów

pokój przyjęć interesantów nr 7:

poniedziałek 08.15 - 14.30

wtorek 08.15 - 14.30

środa 08.15 - 14.30

czwartek 10.15 - 17.00

piątek 08.45 - 14.30

DZIAŁ WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 60 à kierownik

24/364 70 96 à kierowanie do domów pomocy społecznej

24/364 70 92 à pokój nr 35 (pomoc osobom bezdomnym)

24/364 02 75 à pokój nr 34 (dofinansowania PFRON: likwidacja barier, Warsztaty Terapii Zajęciowej)

24/364 02 61 à pokój nr 37 (dofinansowanie PFRON: turnusy rehabilitacyjne)

24/364 02 63 à pokój nr 36 (dofinansowanie PFRON: przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, program Aktywny Samorząd

24/364 70 91 à pokój nr 39 (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 15.00

czwartek 9.00 – 17.00

piątek 9.00 – 15.00

DZIAŁ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

siedziba

ul. Zgliczyńskiego 4

kontakt telefoniczny

24/364 02 23

24/364 02 73

24/364 02 38

przyjęcia interesantów

poniedziałek, wtorek, piątek 7.30 – 15.30

czwartek 8.30 – 17.30

piątek 8.30 – 15.30