Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Nazwa świadczenia Kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę
Zasiłek rodzinny oraz dodatki

674,00 zł
764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 764,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1922,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1209 zł (od 01.10.2023 r.)

Wskazane powyżej kryteria dotyczą dochodu rodziny, który w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Przez dochód członka
rodziny rozumie się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem sytuacji utraty dochodu oraz
uzyskania nowego dochodu zarówno w roku bazowym jak też po tym roku.

WYSKOŚC ŚWIADCZEŃ:

Nazwa świadczenia Kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę
Zasiłek rodzinny 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka 1 000,00 zł jednorazowo na dziecko
opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
400,00 zł
samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
273,00 zł na dziecko, nie więcej niż 546,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietne 95,00 zł na dziecko
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo na dziecko
podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
113,00 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, 69,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
1 000,00 zł jednorazowo na dziecko
Zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł (od dnia 1 listopada 2019 r. 215,84 zł)
Świadczenie pielęgnacyjne 2988,00 zł
Świadczenie rodzicielskie 1 000,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł na dziecko.

Kontakt:

  • siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych:
    MOPS w Płocku przy ul. 3go Maja 16
  • tel. 24/364 03 70