Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Pozostałe świadczenia

 • Świadczenie "Dobry Start" 300+.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że:

  od 1 lipca 2021 roku realizatorem rządowego programu „ Dobry start” (300+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Program "Rodzina 500+".
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Świadczenie jednorazowe "Za życiem".
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka bez względu na dochód.

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  Jest to wsparcie finansowe przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie przyznaje się rodzicom lub opiekunom – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.

 • Zasiłek pielęgnacyjny.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.”

 • Świadczenie pielęgnacyjne.

  Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Świadczenia pielęgnacyjne za starych zasadach jest przyznawane po 31.12.2023 r. tylko w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych.

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy.

  Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże, na podstawie przepisów przejściowych, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych, które są uregulowane w przepisach przejściowych ustawy o świadczeniu wspierającym.

 • Zasiłek dla opiekuna.
  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o tą formę pomocy. 

 • Świadczenie rodzicielskie.
  Świadczenie rodzicielskie przysługuje w związku z urodzeniem dziecka osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego

Kontakt:

 • siedziba Działu świadczeń Rodzinnych:
  MOPS w Płocku przy ul. 3go Maja 16
 • tel. 24/364 03 70

Szczegółowe informacje: