Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualne programy i projekty

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– EDYCJA 2022”
dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego


Dofinansowanie: 906 971,25 zł
Całkowita wartość zadania: 906 971,25 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.Adresatami wsparcia jest 60 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

Czas realizacji Programu: III-XII.2022r.


Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 


 

PROGRAM  „Opieka wytchnieniowa edycja 2022

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Dofinansowanie 97 920,00 zł

Całkowita wartość zadania 97 920,00 zł

Głównym celem Programu jest doraźne, czasowe wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych mające odciążyć ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Adresatami wsparcia opieki wytchnieniowej będzie 10 opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin przez cały okres trwania Programu.

Czas realizacji Programu: V-XII.2022r.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022


PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022
finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie 69 000,00 zł

Całkowita wartość zadania 69 000,00 zł

 

Głównym celem Programu (Moduł II) jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „ opieki na odległość”.

Seniorom w ramach Programu zostanie użyczona tzw. „opaska bezpieczeństwa” oraz zostaną  oni objęci bieżącym monitorowaniem w miejscu zamieszkania co pozwoli na natychmiastową rekcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Adresatami wsparcia będzie 60 seniorów w wieku 65 + zamieszkujących na terenie Miasta Płocka, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

Czas realizacji Programu: V-XII 2022

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/attachment/19fb12c6-89f6-45b9-9c4e-0e6d225c9544