Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu.

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopy wychowawczego przysługuje rodzicom lub opiekunom uprawnionym do urlopu wychowawczego. Szczegóły dotyczące dodatku znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:

  • rodzic nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone.

Dodatek ten przysługuje również osobie pełnoletniej, uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje rodzicom lub opiekunom na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub do ukończenia 24 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się. Szczegóły dotyczące dodatku znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

Wzory niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce „Wnioski do pobrania”.