Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktywny samorząd

Od 1 marca 2023 r. osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach:
- Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
- Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Miasto Płock składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Moduł I

Adresatami pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I są osoby niepełnosprawne - w zależności od obszarów wsparcia - w wieku aktywności zawodowej i te które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, aktywne zawodowo, zatrudnione lub uczące się oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, posiadające przeważnie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I w 2023 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Osoby Niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2023r.

Moduł II

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski:

 • od 1 do 31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • od 1 września do 10 października 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Pliki do pobrania

Wnioski do pobrania

Dokument_1_Pelnomocnictwo_notarialne
Dokument_2_Kierunki

Wykaz dokumentów programu „Aktywny samorząd” 2023 Moduł I

Moduł I Obszar A Zadanie 1 i 4

Zasady_MI_OA_Z1i4.pdf
Wniosek_MI_zal_1b_AS_A1.pdf (dotyczy Zadania 1)
Wniosek_MI_zal_1d_AS_A4.pdf (dotyczy Zadania 4)
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3a_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar A Zadanie 2 i 3

Zasady_MI_OA_Z2i3.pdf
Wniosek_MI_zal_1c_AS_A2-3.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3a_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar B Zadanie 1,2, 3 i 4

Zasady_MI_OB_Z1i2i3i4.pdf
Wniosek_MI_zal_1e_AS_B1-3-4.pdf (dotyczy Zadania 1 lub 3 lub 4)
Wniosek_MI_zal_1f_AS_B2.pdf (dotyczy Zadania 2)
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3b_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3c_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3d_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar B Zadanie 5

Zasady_MI_OB_Z5.pdf
Wniosek_MI_zal_1g_AS_B5.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 1

Zasady_MI_OC_Z1.pdf
Wniosek_MI_zal_1h_AS_C1.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3g_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 2

Zasady_MI_OC_Z2.pdf
Wniosek_MI_zal_1i_AS_C2.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 3

Zasady_MI_OC_Z3.pdf
Wniosek_MI_zal_1j_ AS_C3.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3e_do_wniosku.pdf
Zalacznik_6_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 4

Zasady_MI_OC_Z4.pdf
Wniosek_MI_zal_1k_ AS_C4.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3e_do_wniosku.pdf
Zalacznik_7_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar C Zadanie 5

Zasady_MI_OC_Z5.pdf
Wniosek_MI_zal_1l_ AS_C5.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3f_do_wniosku.pdf

Moduł I Obszar D

Zasady_MI_OD.pdf
Wniosek_MI_zal_1ł_ AS_D.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf

Wykaz dokumentów programu „Aktywny samorząd” 2023 Moduł II

Zasady_MII.pdf
Wniosek_MII_zal_1a.pdf
Zalacznik_1_do_wniosku.pdf
Zalacznik_2_do_wniosku.pdf
Zalacznik_3_do_wniosku.pdf
Zalacznik_4_do_wniosku.pdf
Zalacznik_5_do_wniosku.pdf