Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

WAŻNE

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r. zachowują ważność na mocy tej ustawy do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15h ust. 2 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), tj. wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 15h ust. 3 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj. wydane placówkom zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


 • Orzekanie o niepełnosprawności.
  Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku do 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku od 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej.
  Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć odpowiedni wniosek, zdjęcie i oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (do wglądu). Posiadanie legitymacji uprawnia do korzystania z różnych form pomocy, np. ulgowych przejazdów komunikacją miejską.

 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej.
  O kartę parkingową może starać się zarówno osoba niepełnosprawna, jak i placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Karta parkingowa upoważnia parkowanie samochodu na specjalnie oznaczonych miejscach. 

Kontakt:

 • siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 (parterowy budynek z podjazdem)
 • telefon kontaktowy:

  24 364 02 54

  24 364 02 58

  24 364 02 59

OBSŁUGA INTERESANTÓW : pok. nr 7

poniedziałek 08.15 - 14.30

wtorek 08.15 - 14.30

środa 08.15 - 14.30

czwartek 10.15 - 17.00

piątek 08.45 - 14.30

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 573),
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 857),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz 1681),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz 1875),
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).

Dokumenty do pobrania: