Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

UWAGA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II w 2023r. na terenie miasta Płocka

Od 1 marca 2023 r. osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach:
- Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
- Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Miasto Płock składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Moduł I

Adresatami pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I są osoby niepełnosprawne - w zależności od obszarów wsparcia - w wieku aktywności zawodowej i te które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, aktywne zawodowo, zatrudnione lub uczące się oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, posiadające przeważnie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I w 2023 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Osoby Niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2023r.

Moduł II

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski:

 • od 1 do 31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • od 1 września do 10 października 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Więcej informacji na stronie internetowej: Aktywny samorząd - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (mopsplock.eu)