Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zrealizowane programy i projekty

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów ”na rok 2023

finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

 

 

Dofinansowanie 20 042,00 zł

Wkład własny 5 011,00 zł

 

Całkowita wartość zadania 25 053,00 zł

 

Głównym celem Programu (Moduł II) jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „ opieki na odległość”.

Seniorom w ramach Programu zostanie użyczona tzw. „opaska bezpieczeństwa” oraz zostaną  oni objęci bieżącym monitorowaniem w miejscu zamieszkania co pozwoli na natychmiastową rekcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Adresatami wsparcia będzie 60 seniorów w wieku 65 + zamieszkujących na terenie Miasta Płocka, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

Czas realizacji Programu: VI-XII/2023

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

 


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– EDYCJA 2023”

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie: 911 001,37 zł
Całkowita wartość zadania: 911 001,37 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami wsparcia jest 70 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. w stopniu znacznym lub
 2. w stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 3. załatwieniu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

Czas realizacji Programu: III-XII.2023r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023


 

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa edycja 2023”

 

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Dofinansowanie 109 774,94 zł
Całkowita wartość zadania 109 774,94 zł

Głównym celem Programu jest doraźne, czasowe wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych mające odciążyć ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Adresatami wsparcia opieki wytchnieniowej będzie 11 opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin przez cały okres trwania Programu.

Czas realizacji Programu: III – XII 2023r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– EDYCJA 2023”

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie: 911 001,37 zł
Całkowita wartość zadania: 911 001,37 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami wsparcia jest 70 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. w stopniu znacznym lub
 2. w stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 3. załatwieniu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

Czas realizacji Programu: III-XII.2023r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023


 

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa edycja 2023”

 

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Dofinansowanie 109 774,94 zł
Całkowita wartość zadania 109 774,94 zł

Głównym celem Programu jest doraźne, czasowe wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych mające odciążyć ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Adresatami wsparcia opieki wytchnieniowej będzie 11 opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin przez cały okres trwania Programu.

Czas realizacji Programu: III – XII 2023r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023


 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– EDYCJA 2022”
dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego


Dofinansowanie: 906 971,25 zł
Całkowita wartość zadania: 906 971,25 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.Adresatami wsparcia jest 60 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. w stopniu znacznym lub
 2. w stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 3. załatwieniu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

Czas realizacji Programu: III-XII.2022r.


Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 


 

PROGRAM  „Opieka wytchnieniowa edycja 2022

dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Dofinansowanie 97 920,00 zł

Całkowita wartość zadania 97 920,00 zł

Głównym celem Programu jest doraźne, czasowe wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych mające odciążyć ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Adresatami wsparcia opieki wytchnieniowej będzie 10 opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin przez cały okres trwania Programu.

Czas realizacji Programu: V-XII.2022r.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022


PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022
finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie 69 000,00 zł

Całkowita wartość zadania 69 000,00 zł

 

Głównym celem Programu (Moduł II) jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „ opieki na odległość”.

Seniorom w ramach Programu zostanie użyczona tzw. „opaska bezpieczeństwa” oraz zostaną  oni objęci bieżącym monitorowaniem w miejscu zamieszkania co pozwoli na natychmiastową rekcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Adresatami wsparcia będzie 60 seniorów w wieku 65 + zamieszkujących na terenie Miasta Płocka, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

Czas realizacji Programu: V-XII 2022

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/attachment/19fb12c6-89f6-45b9-9c4e-0e6d225c9544


POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Źródło dofinansowania
Realizacja na terenie Gminy - Miasto Płock wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Nazwa zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania
Całkowita wartość realizacji Programu w 2021 r.: 3.000.000 zł
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1.800.000 zł

Opis zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia udzielanie pomocy m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zapewniana jest pomoc mieszkańcom miasta Płocka w formie zakupu posiłków wydawanych w stołówkach, jak też dowożonych osobom do miejsca ich zamieszkania oraz zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub żywności. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE - 224 903,33 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 224 903,33 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

 1. >
  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 30 osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
 • pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.
 • Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 • Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1)

 


 

Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m. Płocka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Okres realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 414 660,00PLN


Logo województwa mazowieckeigo
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Program współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem programu jest objęcie 30 osób zamieszkujących na terenie m. Płocka w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie teleopieki.

Okres realizacji: 21.02.2020r. – 31.12.2021r.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 414,50PLN.


Kontakt:

 • siedziba Działu Obsługi Projektów:
  MOPS w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
 • tel. 24/364 02 78

Szczegółowe informacje:


 

Flaga i godło kraju

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego - Państwowych Funduszy Celowych.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na regenerację i odpoczynek. W tym czasie opiekun może np. pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie czy zrobić zakupy nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 10 osób tj. 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci niepełnosprawnych, w okresie czerwiec-grudzień 2021 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
w ramach pobytu dziennego.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mopsplock.eu lub pod numerem telefonu
24 364 02 23, 24 364 02 38.

Całkowity koszt Programu: 97 920,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 97 920,00 zł.

 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Okres realizacji: 30.07.2020r. – 30.11.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 434 577,18PLN

Lider projektu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partner projektu:
Wojewoda Mazowiecki
Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Logo wojewody mazowieckiego

Trwałość projektu:
Zakupiony sprzęt multimedialny wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stworzone w ramach projektu miejsca kwarantanny nadal funkcjonują i służą izolacji osób z podejrzeniem zarażenia wirusem Sars-Cov-2 lub chorych na COVID-19.


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami wsparcia są:

 • osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rezultatem realizacji programu będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: VII-XII.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 487 515,00PLN


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Celem programu jest objęcie 14 osób niepełnosprawnych opieką wytchnieniową świadczoną w miejscu zamieszkania.

Okres realizacji: 01.07.2020r. – 31.12.2020r.


Logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020.

Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie 44 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie usług asystenckich w wymiarze 30h miesięcznie.

Zakres realizowanych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby niepełnosprawnej. Asystenci udzielają wsparcia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, załatwiania spraw urzędowych, przemieszczania się, uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w życiu kulturalnym i społecznym.

Projekt wspiera ideę deinstytucjonalizacji, a jego rezultatem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Okres realizacji: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 422 612,55PLN


SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób niesamodzielnych korzystających z pomocy społecznej oraz wsparcie 10 opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.09.2018r. - 31.08.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 1 130 611,20PLN

Trwałość projektu:
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich. Utworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego nadal funkcjonuje i oferuje bezpłatną możliwość użyczenia sprzętu mieszkańcom Płocka. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany jest w ramach działalności wypożyczalni.
Mój dom – moje miejsce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu był rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych, w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Okres realizacji: 01.05.2018r. – 30.04.2020r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 774 539,08PLN

Trwałość projektu:
Rodziny objęte wsparciem w ramach projektu zdobyły wiedzę i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze pozwalające im na prawidłowe pełnienie ról rodzicielskich.


Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie m. Płocka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Celem projektu było zapobieganie rozwojowi dysfunkcji i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Okres realizacji 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Dofinansowanie ze środków EFS: 850 575,36PLN

Trwałość projektu:
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych. Utworzona placówka wsparcia dziennego funkcjonuje po zakończeniu projektu i umożliwia wsparcie 20 dzieci. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zakupione w ramach projektu wykorzystywane są na realizację zadań w świetlicach środowiskowych MOPS w Płocku.


Logo projektu zrealizowanego

Zawodowe metamorfozy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 48 mieszkańców m. Płocka pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku poprzez objęcie ich wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.

 


 Logo projektu zrealizowanego 

Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin pełnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.


Logo projektu zrealizowanego

Aktywność – kompetencje – praca

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem Projektu  jest zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, poprzez objęcie wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji 120 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2014 – 2020.


logo kapitał ludzki

Droga do aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej wśród 440 mieszkańców miasta Płocka (nieaktywnych zawodowo, w tym rodziców posiadających dzieci wymagające opieki, bezrobotnych niepełnosprawnych, osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku).

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


logo kapitał ludzki

KIS - Nowa Perspektywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie 60 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku kompleksowym wsparciem szkoleniowo – doradczym w ramach działania Klubu Integracji Społecznej.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.logo kapitał ludzki

Rozwiń skrzydła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia i poprawa dostępu do rynku pracy 84 mieszkańców województwa mazowieckiego – Miasta Płocka oraz 16 mieszkańców Gminy Sanniki.

Okres realizacji: perspektywa finansowania 2007 – 2013.


Kontakt:

 • siedziba Działu Obsługi Projektów:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, pokój 107
 • 24/364 02 78

   


Szczegółowe informacje: