Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Pozostałe świadczenia

 • Świadczenie "Dobry Start" 300+.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że:

  od 1 lipca 2021 roku realizatorem rządowego programu „ Dobry start” (300+) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu będą mogły składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca 2021 roku. Tam też należy zwracać się po informacje i wyjaśnienia w przedmiocie  nowych zasad realizacji programu.

 • Program "Rodzina 500+".
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty „500+” będą realizowane przez MOPS w Płocku do końca okresu na jaki zostały przyznane świadczenia, czyli najdłużej do końca maja 2022r. Program „Rodzina 500+” to program, w ramach którego rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł. Od 1 lipca 2019r. program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
  Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku adresu e-mail wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia. Szczegóły dotyczące Programu „Rodzina 500+” znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej. Klikając w poniższy link, otworzysz dokument w nowym oknie.

 • Świadczenie jednorazowe "Za życiem".
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka bez względu na dochód.

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  Jest to wsparcie finansowe przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie przyznaje się rodzicom lub opiekunom – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego.

 • Zasiłek pielęgnacyjny.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.”

 • Świadczenie pielęgnacyjne.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy.
  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 • Zasiłek dla opiekuna.
  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o tą formę pomocy. 

 • Świadczenie rodzicielskie.
  Świadczenie rodzicielskie przysługuje w związku z urodzeniem dziecka osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego

Kontakt:

 • siedziba Działu świadczeń Rodzinnych:
  MOPS w Płocku przy ul. 3go Maja 16
 • tel. 24/364 03 70

Szczegółowe informacje: