Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacja o zakończeniu wypłacania świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że 11 czerwca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym (poz. 854) opublikowana została ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca bieżącego roku.

Ustawa wprowadza istotne zmiany. Jedną z nich jest wygaszenie wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – art. 13 i 13a zostały uchylone. Przedmiotowe świadczenie będzie wypłacane do 30 czerwca 2024 r., natomiast wnioski o wypłatę będzie można składać w terminie miesiąca od dostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

            Kolejna zmiana wynika z dodania do art. 68 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ust. 2, który przewiduje, że od dnia 1 lipca 2024 r. osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin do opuszczenia lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w art. 12 (zapewnienie zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia).

            Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że od dnia 1 lipca bieżącego roku uruchomiony zostanie w tut. Ośrodku punkt recepcyjny, w którym możliwe będzie uzyskanie informacji o wolnych miejscach zbiorowego zakwaterowania prowadzonych przez Miasto Płock. Punkt będzie działał w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, a informacje będą udzielane pod numerem telefonu 24 364-02-73.

            Obywatele Ukrainy, którzy z uwagi na brak wolnych miejsc na terenie Miasta Płocka nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do Wojewody Mazowieckiego, który może udzielić im pomocy wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. W tej sprawie należy skontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod całodobowym numerem telefonu 987.