Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Usługi świadczone w miejscu zamieszkania i pomoc instytucjonalna.

 • Usługi opiekuńcze.
  Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje wsparcia w wykonywaniu codziennych obowiązków. Zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie, adekwatnie do potrzeb i ograniczeń osoby, na rzecz której będą one świadczone.
  Aby uzyskać pomoc w postaci usług opiekuńczych, należy skontaktować się z Zespołem Pracy Socjalnej właściwym dla miejsca zamieszkania.

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizujemy w ramach wdrażanych programów i projektów.
  Szczegóły dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych znajdują się w zakładce „Programy i projekty”.

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania.

 • Warsztaty terapii zajęciowej.
  Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej jest jedną z głównych form aktywności wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Domy Pomocy Społecznej.
  Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do Domu Pomocy Społecznej osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – po wyczerpaniu innych możliwych form pomocy świadczonych w środowisku lokalnym.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy.
  Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny, kompensuje skutki niepełnosprawności, prowadzi zajęcia aktywizujące.

Kontakt:

 • siedziba Działu Wsparcia i Rehabilitacji:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 
 • tel. 24/364 02 60

Szczegółowe informacje:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.pdf(50KB)
Warsztaty terapii zajęciowej. pdf(32KB)
Domy pomocy społecznej. pdf(34KB)
Środowiskowy Dom Samopomocy. pdf(48KB)