Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane :

 • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie:

 • do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane są do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane są do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane są do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 • Zasiłek rodzinny.
  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym  rodzicom lub opiekunom oraz pełnoletniej osobie uczącej się.

 • Dodatki do zasiłku rodzinnego.

  DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu.

  DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
  Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom lub opiekunom uprawnionym do urlopu wychowawczego.

  DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone. Dodatek ten przysługuje również osobie pełnoletniej, uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

  DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje rodzicom lub opiekunom na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

  DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub do ukończenia 24 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

  DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

  DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje rodzicom lub opiekunom, a także osobie uczącej się.

 


Kontakt:

 • siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych:
  MOPS w Płocku przy ul. 3go Maja 16
 • tel. 24/364 03 70

Szczegółowe informacje:


Dokumenty do pobrania: