Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. danych osobowych przetwarzanych przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana wizerunku oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z monitoringu jest zarządca posesji - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Płocku, przy ul. Zgliczyńskiego 4, numer telefonu 24 364 02 10, adres email: sekretariat@mopsplock.eu.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest w siedzibie Ośrodka (pok. 222) lub pod numerem telefonu 24 364 02 76 lub mailowo:  iod@mopsplock.eu.

  3. Celem przetwarzania danych z monitoringu jest ochrona mienia oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa pracowników i klientów Ośrodka (art. 9a ustawy o samorządzie gminnym).

  4. Monitoring obejmuje budynek wraz z posesją przy ul. Zgliczyńskiego 4 oraz wszystkie ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku.

  5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

  6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  7. Dane z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres 14 od dnia nagrania. Po upływie tego terminu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

  8. Dane mogą być udostępnione służbom porządkowym i instytucjom publicznym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres MOPS w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock.

  1. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli jej zdaniem proces przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO.