Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wniosek o refundację podatku VAT

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu reguluje między innymi zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
Wnioski powinny zostać złożone nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wnioski złożone do 31 lipca 2023 roku rozpatrywane są w oparciu o dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe w 2021 roku, wnioski złożone po 31 lipca 2023 r. rozpatrywane są w oparciu o dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe w 2022 roku.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS, przy ulicy 3 Maja 16 w godzinach przyjęć interesantów.

Wzór wniosku

Plik do druku: